ההחלטות של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר 

כדי למנוע את שחיקת הכספים שנצברו בחשבונות חיסכון פנסיוני בקופות גמל עם יתרות הנמוכות מ- 8,000 ₪ ועם יתרות עד 1,350 ₪ החליטה רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר ש:

- החל מינואר 2016 רשאים בעלי קופות גמל שלהם יתרות עד 8,000 ₪ למשוך את מלוא היתרה וליהנות מפטור מלא ממס.

- החל מינואר 2018 מחויבים מנהלי החשבונות (בתי השקעות וחברות ביטוח) לשלוח באמצעות הדואר המחאת פדיון לכל בעלי החשבונות עם יתרות עד 1,350 ₪. גובה ההמחאה חייב להיות כגובה היתרה בחשבון, על מנת שפדיון ההמחאה יאפס בפועל את החשבון.

המשמעות היא שבעלי חסכונות קטנים יכולים ורשאים למשוך מידית את היתרה כשהיא פטורה ממס.

איך לבדוק זכאות ואיך לתכנן אפיקי חסכון חלופיים

את הזכאות לקבלת כספים פטורים ממס בחשבונות פנסיה קטנים ניתן לבדוק באמצעות המסלקה הפנסיונית: https://www.swiftness.co.il/

בנוסף, כדאי למי שיש ברשותו מספר חשבונות פנסיוניים להתייעץ עם סוכן הביטוח או היועץ הפנסיוני. הסוכן והיועץ יכולים להמליץ גם על אפיקי חסכון חלופיים, כמו קופות גמל להשקעה, שמבטיחים נזילות מלאה לחוסכים בהם.

 

סיכום, אפשר למנוע שחיקת כספים שנצברו בחשבונות פנסיה קטנים, ובעיקר למנוע מצב שבו דמי הניהול עלולים לעלות על התשואה של חשבון הפנסיה ובפועל לשחוק את היתרה לאפס. החלטות רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר נועדו למנוע את השחיקה הזו. אפשר להיעזר בסוכן הביטוח כדי לפדות את הכספים או כדי לתכנן אפיקי חסכון חלופיים.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

מדור פרסום מתוך אינדקס מתקינים וספקי שירות באתר securiTip

        מתקיני מערכות אזעקה שעומדים בקריטריוני הסף של אתר securiTip

 

סוכני ביטוח

 עורכי דין עוסקים בדיני ביטוח ובתביעות ביטוח