מה היא קפיצת המדרגה בשקיפות המידע בחיסכון הפנסיוני בשנת 2018?

המחוקק הגביר את הדרישה לשקיפות כלפי החוסך מצד הגופים המנהלים את כספי החיסכון הפנסיוני. התפתחות טכנולוגיות המידע מאפשרת לחוסכים כבר כיום לקבל מידע מדויק על תכנית הפנסיה שלהם, באמצעות האינטרנט באתרים של גופי החיסכון. המעסיקים נדרשים להעביר את ההפקדות לחיסכון הפנסיוני בפורמט סטנדרטי ובמועדים קצובים, באמצעות כלים מקוונים. כך מתאפשר ניהול יעיל של כספי החיסכון והנגשת המידע לחוסכים. פלטפורמות דיגיטליות כגון "המסלקה הפנסיונית" מאפשרות לכל חוסך להגיע לכל המידע אודות החיסכון שלו.

בשנת 2018 תתבצע עליית מדרגה של השקיפות הדיגיטלית לחוסך, עם כניסתן לתוקף של הוראות חדשות בנושא "מעקב הפקדות מעסיקים". גולת הכותרת של הוראות אלו מבחינת החוסכים השכירים היא חובת דיווח בזמן אמת על אי ביצוע הפקדות מעסיק לחיסכון של העובד. הדיווח לעובד ייעשה על ידי המעסיק באמצעות הודעה לנייד (ניתן להמיר להודעת דוא"ל על פי דרישה של העובד). תינתן לעובד אפשרות לקבל פירוט הפקדה חודשית בהודעה לנייד לפי דרישה של העובד. בנוסף, יינתן מידע מפורט על הפקדות מעסיק באזור האישי, באתר האינטרנט של גוף החיסכון.

מה חשוב לבדוק באופן סדיר ותדיר בחיסכון הפנסיוני?

אחת לחודש – ביצוע הפקדות על ידי המעסיק, כחלק מן הטיפול בשכר. אצל עצמאי לוודא את ביצוע ההפקדות.

אחת לרבעון – לבדוק את נכונות הסכומים הצבורים.

אחת לשנה – ביצוע בקרה כוללת על ההפקדות, הצבירה, דמי הניהול, הטבות מס ותשואות.

חשיבות ניהול נכון של החיסכון בליווי מקצועי של סוכן הביטוח

אמנם הגדלת השקיפות הדיגיטלית מאפשרת לחוסך קבלת מידע בזמן אמת, אבל אין די בכך. חשוב לעדכן את סוכן הביטוח בכל התרחשות חריגה, כגון הפקדה של סכום שגוי. סוכן הביטוח יכול לסייע למבוטח בטיפול מול קרן הפנסיה או חברת הביטוח. הגדלת השקיפות איננה מייתרת את תפקידיו של סוכן הביטוח. גם בעידן של הגברת שקיפות המידע חשיבות תפקידו של סוכן הביטוח היא בייעוץ תקופתי לגבי מבנה החיסכון הפנסיוני, בהתאמה לצרכים המשתנים של החוסך במהלך הקריירה התעסוקתית שלו. ניהול נכון ומבוקר של החיסכון הפנסיוני, בליווי מקצועי של סוכן הביטוח, עשוי להניב הבדל של עשרות ומאות אלפי שקלים בגיל הפרישה שבו, כאמור, החיסכון הפנסיוני הינו מקור הקיום של הפורש.

לסיכום, בעידן הגדלת שקיפות המידע לחוסכים בתכניות פנסיה החל משנת 2018 ניתנות לחוסך אפשרויות רבות להתעדכן בזמן אמת אודות מצב החיסכון הפנסיוני שלו. בצד זאת, ניהול החיסכון הפנסיוני בליווי מקצועי של סוכן הביטוח יכול לסייע למבוטח בטיפול מול קרן הפנסיה או חברת הביטוח כאשר יש חריגות ובעיקר יכול לסייע בייעוץ תקופתי לגבי מבנה החיסכון הפנסיוני.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

מדור פרסום מתוך אינדקס מתקינים וספקי שירות באתר securiTip

        מתקיני מערכות אזעקה שעומדים בקריטריוני הסף של אתר securiTip

 

סוכני ביטוח

 עורכי דין עוסקים בדיני ביטוח ובתביעות ביטוח