חיפוש:

Energy AUX   

Energy AUX
ניתוק / חיבור חשמל בחדר (צימרים, מלון, חדרי אירוח) בהתאם למצב כרטיס האורח בפנל הכרטיס בחדר ו/או זיהוי של חיישנים.
ממסר מובנה 25 אמפר לניתוק מערכת החשמל.
ממסר מובנה לחיבור פעמון חיצוני.
ספק כח מובנה 12 וולט לחיבור גלאים חיצוניים.
בקשת תמחור מהירה»

מידע כללי

מפרט טכניוידאו

יצרן/יבואן/מפיץ/דגם

מוצרים קשורים/משלימים