יעודים ותפקודים של מערכת אזעקה לגילוי פריצה לבית ולעסק

מערכת אזעקה לבית ולעסק נדרשת לכל בעל בית או בעל עסק לצורך שמירה על הרכוש וסיכול פריצה.

מערכת האזעקה מיועדת לרוב לגילוי פריצה לבית, לבית עסק ולכל אתר מוגן באמצעי מיגון אלקטרוני. ניתן גם באמצעות חיישנים מתאימים לגלות שריפה או סיכונים סביבתיים (כגון דליפת גז או הצפת מים). יש מערכות אזעקה לבית ולעסק שתומכות גם בבקרת כניסה (Access Control) לצורך הגדרה ושליטה ברמות ובזמני הגישה של המשתמשים באזורים המאובטחים על ידי מערכת המיגון, ובנוסף להגדרת הפעולות שכל אחד מהם רשאי לבצע. יש מערכות מיגון עם ממשק ניהול מערכות בית חכם (כגון הפעלה וכיבוי באופן אוטומטי או בהתאם לפקודות המשתמש של אביזרי חשמל ביתיים ותאורה, וכמובן דריכה ונטרול מרחוק של מערכת אזעקה לבית ולעסק).

גלאים – גלאי פנים וגלאי חוץ

מטרת הגלאים של מערכת אזעקה היא לזהות תנועה או חדירה לאזור המוגן (כלומר, הבית או העסק). הגלאים משדרים (אל רכזת הבקרה) התרעה מיידית על הזיהוי, בעקבותיה מופעל באופן אוטומטי צופר מערכת האזעקה. ניתן לעשות שימוש בגלאים חיצוניים ובגלאים פנימיים, שמיקומם באתר הממוגן חייב להיעשות באופן מקצועי ומושכל.  גלאי החוץ מותקנים ופועלים מחוץ למבנה ומפקחים על סביבתו הקרובה, ואילו גלאי הפנים מותקנים ופועלים בתוך תחומי הבית או העסק. ישנם גלאים קוויים המחוברים אל מערכת האזעקה באמצעות רכזת הבקרה ומעבירים אליה את הקלט באמצעות חיווט וישנם גלאים אלחוטיים המשדרים אותות באופן ישיר אל מקלט ייעודי, המצוי בתוך מערכת האזעקה באמצעות רכזת הבקרה. התשדורת בין גלאים אלחוטיים לבין רכזת הבקרה מוצפנת ומאובטחת ברמות גבוהות מאוד לצורך מניעת שיבושה על ידי פורצים. קיימים גלאים של מערכת אזעקה בהם מותקנת מצלמה. המצלמה יכולה לתפקד כגלאי לזיהוי תנועה (Video Motion Detection) או כמצלמה המופעלת על ידי הגלאי עם הגילוי שלו את התנועה או החדירה לאזור המוגן. השימוש במצלמה מאפשר צפייה מרחוק בזמן אמת במתרחש באזור המוגן כאשר מופעלת מערכת האזעקה. 

רכזת הבקרה

רכזת הבקרה, המוכרת גם כ"לוח הבקרה", הינה לוח אלקטרוני חכם, המהווה צומת מרכזי אליו מתחברים מרכיבי מערכת האזעקה ובאמצעותו מתבצעת השליטה והבקרה במערכת האזעקה. באמצעות הכרטיס האלקטרוני ברכזת הבקרה, מתנקזים כל הנתונים מהגלאים אל מערכת האזעקה. לכרטיס זה מספר כניסות חיבור שכל אחד מהם משמש לטובת אזור אחד, המגדיר במדויק את מיקומו של כל גלאי במרחב המוגן של מערכת האזעקה. כך מתאפשרת אבחנה מדויקת של הגלאי שהתרעתו הפעילה את האזעקה. הגדרת האזור נעשית על פי תכנון מוקדם ויכולה להציג חדר, דלת או חלון בבית או בעסק, המוגנים באמצעות מערכת אזעקה.

בדרך כלל רכזת בקרה מסוגלת לשרת בין 4 ל- 8 אזורים ומתאימה לדירות, לבתים פרטיים, למשרדים ולעסקים קטנים ובינוניים המוגנים באמצעות מערכת אזעקה. ישנן רכזות בקרה מתקדמות ומשוכללות המיועדות לתפעול ולשליטה בהיקף רחב יותר, המשרתות 32 אזורים ואף יותר. זאת למטרת כיסוי שטח נרחב הנדרש לרוב בבנייני משרדים, במרכזים מסחריים, במפעלים, בבתי ספר ובמוסדות שונים. קיימת גם מערכת אזעקה לעסקים טעוני רישוי. זו מערכת  אזעקה העומדת בתקן 1337. התקן קובע את מפרט מערכת האזעקה, החיבורים שלה אל הגלאים ואמצעי השידור למוקד הבקרה האלקטרוני אליו מחוברת מערכת האזעקה לעסקים טעוני רישוי.

רכזת הבקרה קולטת את ההתרעות והנתונים המועברים אליה מהגלאים ומנהלת מעקב רציף, הכולל גם את הפעולות שבוצעו על ידי המשתמש. כל אלה מוצגים על ידי הרכזת בדיווח המפרט אודות מועדי הפעלה וכיבוי, מבצעי הפעולה על פי קוד אישי, סימון הגלאי שהפעיל את מערכת האזעקה, איתור תקלה קיימת במערכת וסוג התקלה. הרכזת מופעלת חשמלית ונתמכת בגיבוי מצבר למקרה של הפסקת חשמל או ניתוק מכוון. רצוי להתקין את לוח הבקרה/רכזת בקרה במקום נסתר כדי למנוע מהפורצים גישה אליו לצורך נטרולו. מתקין מקצועי של מערכת אזעקה לבית ולעסק מיומן בהתקנה נסתרת של רכזת הבקרה כדי למנוע מפורצים וגנבים את נטרול מערכת האזעקה על ידם.

מגנטים ומפסקים

מגנטים ומפסקים משמשים לצורך זיהוי מצב של פתיחה או הזזת דלתות, חלונות, תריסי גלילה ותריסים חשמליים. השימוש בהם מאפשר איתור תנועות נוספות כמו הוצאה של מנועי מזגנים ממקומם. הפעלתם מעבירה חיווי להפעלת מערכת האזעקה.

צופר (סירנה) אזעקה

לצורך מתן חיווי קולי (אזעקה) על התרחשות פריצה לבית או לעסק נעשה שימוש בצופר אזעקה חיצוני ופנימי. הצופרים (סירנות) מופעלים על ידי מערכת  האזעקה בעוצמה רבה בעת זיהוי ניסיון פריצה או חדירה אל האזורים המוגנים במתחם. הצופר מופעל באופן חשמלי ומחווט גם למצבר גיבוי נטען, למקרה של הפסקת חשמל או ניתוק יזום של הגורם המנסה לחדור לאזור המוגן. מערכת האזעקה מיועדת להסב את תשומת לב הסביבה להתרחשות פריצה או חדירה. הסירנה הפועלת בעוצמה היא שמסבה את תשומת לב הסביבה. הפעלת מערכת האזעקה את הצופר (סירנה) גם נועדה להרתיע את הפורצים והגנבים.

פנס מהבהב/נצנץ

פנס מהבהב (נצנץ) מותקן בתוך או מחוץ לבית או העסק ומשמש לחיווי חזותי על התרחשות פריצה. הוא מופעל על ידי מערכת האזעקה באופן אוטומטי בו זמנית עם הישמע צופר האזעקה. החיווי מבוצע באמצעות הפעלת אור מהבהב בעוצמה רבה. הפעלת מערכת האזעקה את הפנס המהבהב (נצנץ) מיועדת לכך שכל מי שמצוי בסביבת המבנה באופן מקרי, או שאמור להגיע אליו באופן יזום (כגון סייר של חברת שירותי מוקד וסיור) יוכל לזהות במהירות באמצעות הבהוב האור את המבנה בו הופעלה מערכת האזעקה.

תפעול מערכת האזעקה על ידי המשתמש

ניתן לתפעל את מערכת האזעקה באמצעות פעולות פשוטות ומנגנון אבטחה (קוד סודי) בלוח המקשים, בשלט האלחוטי או בחיבור ממחשב רחוק.

לוח המקשים - לוח המקשים של מערכת אזעקה, מחובר לרכזת הבקרה/לוח הבקרה או מותקן בנקודה רחוקה יותר. באמצעות הקלדת קוד סודי, המשתמש מפעיל או מנטרל את מערכת האזעקה ומנתב פעולות שונות עבורן מיועדת ומשמשת המערכת. לוח זה כולל צג המדווח על גילוי חדירה לאזור המוגן או על תקלה, המופיעים בתצוגת האזור בו התרחשו, על פי התרעתו של גלאי חוץ או גלאי פנים.

 שלט אל חוטי - לנוחותו של המשתמש, מערכת אזעקה ניתנת לתפעול מרחוק באמצעות שלט אל-חוטי, מתחומי הבית או העסק ללא הגעה פיסית אל לוח המקשים. השלט מאפשר שליטה וביצוע פעולות לטובת הפעלה מלאה של מערכת האזעקה לבית ולעסק, הפעלה חלקית, הפסקת פעולת מערכת האזעקה. יש שלטים המשמשים גם כלחצן מצוקה בעת הצורך וגם הם משדרים ישירות למערכת האזעקה או למוקד בקרה אלקטרוני.

שליטה מרחוק – במערכות האזעקה החדישות והמתקדמות ניתן להתקין תוכנה המאפשרת שליטה מרחוק מחוץ לתחומי הבית או העסק באמצעות אפליקציה. על ידי חיבור רכזת הבקרה לרשת האינטרנט, מתאפשרת גישה ממחשב ללוח מקשים וירטואלי, באמצעותו ניתנת שליטה מרחוק ומעקב אחר המתרחש במתחם המוגן מבלי להגיע אליו. בצורה זו, המשתמש יכול לשהות מחוץ לבית או לעסק לפרק זמן ממושך לבדוק ולתפעל את מערכת האזעקה.

 

סיכום

מערכת אזעקה לבית ולעסק, שהיא חלק ממערכת המיגון האלקטרוני, לגילוי פריצה לבית ולעסק כוללת רכיבים שמיועדים לתפעול פשוט וקל על ידי המשתמש. עם זאת, להתקנת מערכת האזעקה על כל מרכיביה באופן מושכל באתר המוגן יש השפעה קריטית על יעילות מערכת האזעקה לגלות, לדווח ולתת חיווי על התרחשות פריצה. לכן, מומלץ לבצע את ההתקנה של מערכת האזעקה על ידי מתקין/טכנאי מקצועי ומיומן בהתקנה של מערכות אזעקה לבית ולעסק לסוגיהן השונים

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

מדור פרסום מתוך אינדקס מתקינים וספקי שירות באתר securiTip

        מתקיני מערכות אזעקה שעומדים בקריטריוני הסף של אתר securiTip

 

מתקין מערכות אזעקה חכמות

מתקין מערכות אזעקה משולבות במצלמות אבטחה וטלוויזיה במעגל סגור

מתקין מערכות אזעקה חכמות כולל ייעוץ ותכנון

בחר מתקין מערכות אזעקה לפי אזורים בארץ

 

מדור פרסום מתוך קטלוג המוצרים באתר securiTip

קטלוג מערכות אזעקה אלחוטיות וקוויות

מערכות אזעקה לבית ולעסק

גלאים פנימיים וחיצוניים למערכות אזעקה חכמות

רכזות של מערכות אזעקה לבית ולעסק

לוחות מקשים של מערכת אזעקה חכמה

סירנות של מערכת אזעקה לגילוי פריצה