שריפות ודליקות מסכנות חיים ועלולות לגרום לנזק רב לרכוש. בין אם האש פורצת בשטח פתוח, ביער, בשדה קוצים, במבנה או ברכב מהירות התגובה לכיבוי האש היא קריטית לצמצום הסיכון והנזק. כאשר לוחמי האש מגיעים למקום השריפה הם פועלים בשני מעגלים: מעגל המגע הקרוב עם האש ומעגל התמיכה. ככל שיש יותר לוחמי אש במגע קרוב עם האש או עם מקור הבעירה כך יש סיכוי גדול יותר להצלחתם במניעת התפשטות האש ולכיבוייה המהיר. עם זאת, גם במעגל התמיכה (כגון: מפעילי משאבות הלחץ ברכבי הכיבוי, פורסי הזרנוקים) צריך להימצא גורם מיומן בתפעול מהיר ויעיל של האמצעים הייעודיים.

כלומר, כאשר יש כוח מסייע במעגל התמיכה אשר מאפשר לרכז יותר לוחמי אש במגע הקרוב עם האש כך עולה יעילות התגובה. המתנדבים לכבאות משתלבים במעגלים אלה בהתאם לגילאים שלהם ולהכשרתם.

 1. מעגל המגע הקרוב עם האש: כבאים מתנדבים ויחידות מתנדבים (כולם/ן מעל גיל 18 שנים ולאחר שירות צבאי).
 2. מעגל התמיכה: צופי אש (בני/ות נוער בגילאי 15 עד 18 שנים).

מערך המתנדבים לכבאות

מערך המתנדבים מונה למעלה מ- 2000 מתנדבים (מתנדבים בוגרים ובני נוער) הפרוסים בתחנות הכיבוי ובכ – 47 ישובים שונים ברחבי הארץ. באגף המבצעים של הרשות הארצית לכבאות והצלה קיים מדור מתנדבים (האחראי על המתנדבים מעל גיל 18 שנים) והוא שאחראי על מיונם, אישור הכשרתם ושיבוצם בתחנות הכיבוי השונות. כמו כן, בתחנות כיבוי האש יש כבאים שבנוסף לתפקידם המקצועי הם מתפקדים כרכזי צופי האש בתחנה שלהם.

כבאים מתנדבים

מתנדבים לאחר שירות צבאי יכולים להשתלב בתחנות כיבוי האש לאחר שהם עוברים בהצלחה מבחן עיוני ומעשי ומבחן כושר גופני בסיום קורס הכשרה בסיסית שנערך בתחנת הכיבוי. הקורס עוסק בהכשרה עיונית ומעשית בכיבוי אש, חילוץ והצלה ובבטיחות אש.

תכני הקורס העיקריים:

 • הכרת מערך הכבאות וההצלה
 • מהות האש
 • סוגי השריפות השונים (כגון, שריפת יער, שריפה במבנה, שריפת רכב, שריפת חשמל), אמצעי ושיטות הכיבוי המתאימים
 • בטיחות בפעילות מבצעית
 • הכרת רכבי הכיבוי
 • משאבות לחץ
 • סולמות
 • מערכות נשימה
 • זרנוקים ושימושיהם  
 • כלי חילוץ ופריצה
 • חילוץ נפגעים מתאונות דרכים
 • מבוא לחומרים מסוכנים
 • תורת לחימה בשריפות יער ושדה
 • סריקה וחילוץ ממבנה
 • בטיחות באימונים
 • קשר ונדב"ר

לעיתים, המתנדבים עוברים אימוני כיבוי אש במתקן בית הספר לכבאות והצלה. בסיום ההכשרה הכבאים המתנדבים משובצים למשמרות בתחנת הכיבוי אליה שובצו (לרוב, זו תחנת כיבוי אזורית הסמוכה למקום מגוריהם). במהלך המשמרות הם מוזנקים יחד עם לוחמי האש לשריפות ולאירועי הצלה והם פועלים בזירת האירוע בהתאם להכשרתם.

איך מתנדבים להיות "כבאי מתנדב"

מי שמעוניין להיות "כבאי מתנדב" צריך לפנות ישירות (בטלפון או בדוא"ל) אל רכז המתנדבים בתחנת הכיבוי האזורית הקרובה למקום מגוריו. הוא מתבקש למלא טפסים המיועדים לכבאים מתנדבים (כולל הסכמת המועמד למסור מידע אודותיו מהמרשם הפלילי, וכולל שאלון אישי לצרכי קביעת התאמה ביטחונית לרמה 5 או 6). בנוסף, הוא מתבקש לקבל מהרופא המטפל שלו אישור רפואי המעיד על יכולת המועמד להתנדב לכבאות אש. לאחר מילוי הטפסים על ידי המועמד להתנדבות, רכז המתנדבים מזמן אותו לראיון בתחנה. המועמד מעביר אל רכז המתנדבים את הטפסים בתחילת הראיון. 

ליצירת קשר עם רכזי המתנדבים בתחנות הכיבוי האזוריות

לאחר בדיקת ההתאמה של המועמד להצטרף למערך המתנדבים של שירותי הכבאות וההצלה, הוא מתחיל את ההכשרה הבסיסית. מועמד שסיים בהצלחה את ההכשרה מקבל תעודת "כבאי מתנדב" על פי חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה.

יחידות מתנדבים

היות וקיימת חשיבות רבה לתגובה מהירה בעת התרחשות אירוע מבצעי (כגון: שריפה במבנה, שריפת קוצים, שריפת יער, תאונת דרכים עם לכודים ושריפת רכב) ומכיוון שאין ביישובי ספר רבים תחנות כיבוי, המענה לתגובה המהירה ניתן באמצעות יחידות מתנדבים עצמאיות. המתנדבים מוזנקים על פי נוהל החירום שנקבע בתחנת הכיבוי האיזורית אליה הם משתייכים. ייעודם לתת מענה ראשוני ובסיסי עד להגעת צוות כיבוי מקצועי מתחנת הכיבוי. ככוח אדם מיומן בכיבוי אש הם מתגברים את צוות הכיבוי כאשר הוא מגיע למקום האירוע. המתנדבים ביחידות אלו עוברים הכשרה יעודית והם פועלים במסגרת יחידה הכפופה פיקודית וניהולית לתחנת הכיבוי האזורית שאחראית ליישוב בו הם מתגוררים. יש כיום כ- 61 יחידת מתנדבים עצמאיות ברחבי הארץ.

מבין המתנדבים ליחידה ממונה סגל פיקודי, שפועל על פי הנחייתו של רכז המתנדבים בתחנת הכיבוי האזורית. יחידת מתנדבים מונה לרוב בין 15 ל- 40 מתנדבים/ות.

כאמור, מתנדב שסיים בהצלחה את קורס ההכשרה הבסיסי מקבל תעודת "כבאי מתנדב" על פי חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה. בנוסף, בסיום ההכשרה נבחנת יכולת התפקוד של יחידת המתנדבים לבצע את הנדרש מהחידה בתרחישי חירום שונים. דגש נוסף בבחינת יכולת יחידת המתנדבים הוא בעמידתה בנהלים המנהלתיים והלוגיסטיים. לאחר שמוכחת היכולת הנדרשת, יחידת המתנדבים מקבלת אישור לכשירות מבצעית על ידי נציבות כבאות והצלה. לצורך שמירת הכשירות המבצעית, משתתפים חברי יחידת המתנדבים באימונים מעשיים ובהדרכה עיונית על פי תכנית שנקבעת בתחנת הכיבוי. מתנדב שאיננו עומד בתנאי ההתנדבות (כגוון, ביצוע משמרות, הגעה לארועים מבצעיים והשתתפות באימונים) נגרע מיחידת המתנדבים.

איך מתנדבים ל "יחידת מתנדבים"

היוזמה להקמת יחידת מתנדבים יכולה להיות מקומית (של תושבי היישוב ושל הרשות המקומית / הנהלת הישוב) או יוזמה של הרשות לכבאות והצלה ושל הקרן הקיימת לישראל. ברשות לכבאות והצלה בוחנים את הצורך המבצעי על בסיס שיקולים מבצעיים כמו ניתוח הסיכונים של היישוב וסביבתו (כמו סמיכותו ליערות) וזמן ההגעה לאירוע של צוות כיבוי מתחנת הכיבוי הסמוכה.

לאחר שניתנת ההסכמה של נציבות כבאות והצלה להקמת יחידת המתנדבים גיוס המתנדבים נערך על ידי בעלי תפקידים בישוב: קצין הביטחון, המזכיר, רכז המתנדבים. עדיפות ניתנת למתנדבים בעלי רקע מקצועי בתחום כבאות, הצלה, רפואת חירום (רופאים, פרמדיקים, חובשים), חומרים מסוכנים, הנדסת בניין ומכונות, טיפוס גלישה וחילוץ, והפעלת צמ"ה (ציוד מכני הנדסי). בנוסף, ניתנת עדיפות לבעלי רישיון נהיגה של עד 12 טון.

כל מתנדב, שמקום מגוריו בקרבת נקודת ההזנקה, מתבקש למלא טפסים המיועדים לכבאים מתנדבים (כולל הסכמת המועמד למסור מידע אודותיו מהמרשם הפלילי, וכולל שאלון אישי לצרכי קביעת התאמה ביטחונית לרמה 5 או 6). בנוסף, הוא מתבקש לקבל מהרופא המטפל שלו אישור רפואי המעיד על יכולת המועמד להתנדב לכבאות אש. באם קיים רישום פלילי במשטרת  ישראל, נבחן המקרה על ידי קצין הביטחון והיועץ המשפטי של הרשות הארצית לכבאות. לאחר מילוי הטפסים על ידי המועמדים להתנדבות, רכז המתנדבים מזמן אותם לראיון בתחנה. כל מועמד מעביר אל רכז המתנדבים את הטפסים בתחילת הראיון. רק מי שעומד בתנאי הסף יכול להשתתף בהכשרה הבסיסית בכיבוי אש.

צופי אש

צופי אש הינם בני נוער (בגילאים 15 עד 18 שנים) המתנדבים בשירותי הכבאות וההצלה ויוצאים יחד עם לוחמי האש ברכבי הכיבוי (כגון: כבאיות, רכבי חילוץ, רבי אספקת מים, מנופים) לטפל באירועים מבצעיים להם הוסמכו. האירועים כוללים: שריפות במבנים (דירות, מפעלים, מחסנים), שריפות רכב, שריפות קוצים, חילוץ נפגעים מתאונות דרכים, דליפות גז וחילוץ בעלי חיים. במקום האירוע הם מצויים במעגל התמיכה בלוחמי האש. הם מסייעים להם בהפעלת ותפעול ציוד הכיבוי ואינם חודרים למבנה בוער. כלקח מאסון הכרמל בו נספה צופה האש אלעד ריבן ז"ל צופי אש אינם משתתפים בכיבוי שריפות יער. ההתנדבות לצופי אש איננה קשורה לתנועת "הצופים" והיא נעשית בעיקר במסגרת "המחויבות האישית" של תלמידי בית הספר התיכון. צופי האש משובצים בתחנות הכיבוי בהתאם למקומות מגוריהם והם מונים כ- 1,500 מתנדבים. צופי האש מקבלים למשך תקופת התנדבותם מדים. בהתאם לסוג האירוע הם נעזרים בציוד מיגון יעודי לכבאות והצלה הכולל: קסדות, מעילי מגן, מכנסי "תקיפה", נעלי מגן, מערכות נשימה וכפפות.

בכל תחנת כיבוי האחראי על פעילות המתנדבים הינו "רכז צופי אש" (קצין או כבאי). כל צופה אש מחויב במשמרת שבועית של ארבע שעות (החל מהשעה 17:00 ועד 22:00, למעט שישי שבת). במהלך החופשות מהלימודים צופי האש רשאים לשהות בתחנות מעבר לשעות הפעילות הרגילות וזאת באישור הוריהם ורכז צופי האש בתחנה. באירועים הנמשכים זמן רב, הם נקראים מביתם אל מקום האירוע, על מנת לסייע לכבאים. 

צופי האש מסייעים ללוחמי האש באבטחת אירועים המוניים (כגון חגיגות יום העצמאות, אירועי ספורט), בביצוע סיורים בל"ג בעומר ובכיבוי מדורות המהוות סיכון.

ההתנדבות לצופי אש מאפשרת לבני הנוער לתרום לקהילה, מפתחת ומחזקת אצלם את רוח התנדבות. במהלך התנדבותם מוקנים להם ערכים של הצלת חיים, אחריות לחיי אדם ולרכוש, שיקול דעת, התמודדות עם מצבי לחץ ועזרה לזולת. ערכים אלו בצירוף הידע והניסיון שהם צוברים במהלך תקופת התנדבותם לצופי אש משמשים אותם בהמשך דרכם. כך למשל הם מקבלים על היותם צופי אש נקודת זכות בשלבי הגיוס כלוחמי אש. במסגרת פעילויות גיבוש והעלאת המורל  של צופי האש הם משתתפים בטיולים ברחבי הארץ במסגרת ארצית ומקומית. הם עורכים ביקורי גומלין בתחנות הכיבוי בארץ ועורכים פעילויות גיבוש והווי בתחנות הכיבוי עצמן.

איך מתנדבים לצופי אש"

היוזמה להצטרפות לצופי אש יכולה להיות של בני הנוער עצמם (ובתנאי שיש בידיהם אישור בכתב על היותם תלמידים במוסד חינוכי) או יוזמה של הרשות לכבאות והצלה אשר עורכת פעילות הסברה בבתי הספר התיכון, המשתתפים בפרויקט "מחויבות אישית", לגבי הפעילות של צופי האש.

מי שמעוניין להיות "צופה אש" צריך להגיש בקשה בכתב למועמדות לשירותי כבאות והצלה בתחנת הכיבוי הקרובה למקום המגורים. את הבקשה עליו להפנות לרכז צופי האש שבתחנה. תנאי ראשוני לתחילת תהליך צירופו לצופי האש הוא שיש ברשותו אישור בכתב של הוריו על הסכמתם להתנדבותו להיות "צופה אש", בנוסף הוא מתבקש למלא טפסים המיועדים למתנדבים בכבאות (כולל הסכמת המועמד למסור מידע אודותיו מהמרשם הפלילי, וכולל שאלון אישי לצרכי קביעת התאמה ביטחונית לרמה 5 או 6). כמו כן, הוא מתבקש לקבל מהרופא המטפל שלו אישור רפואי המעיד על יכולתו להתנדב לכבאות אש. לאחר מילוי הטפסים על ידי המועמד להתנדבות, רכז צופי האש מזמן אותו לראיון בתחנה. המועמד מעביר אל רכז צופי האש את הטפסים בתחילת הראיון. 

קורס "צופי אש בסיסי"

לאחר בדיקת ההתאמה של המועמד להצטרף למערך צופי האש בשירותי הכבאות וההצלה, הוא מתחיל את קורס צופי אש בסיסי. משך הקורס כ- 50 שעות. הוא כולל לימודים עיוניים ומעשיים בכיבוי אש, חילוץ והצלה והוא מועבר על ידי לוחמי אש וצופי אש ותיקים. הקורס מועבר בתחנת הכיבוי בה צופה האש יתנדב והוא עוסק בהכשרה עיונית ומעשית בכיבוי אש, חילוץ והצלה ובבטיחות אש.

תכני הקורס העיקריים:

 • מהות האש
 • סוגי השריפות השונים (כגון, שריפת יער, שריפה במבנה, שריפת רכב, שריפת חשמל), אמצעי ושיטות הכיבוי המתאימים
 • בטיחות בפעילות מבצעית
 • הכרת רכבי הכיבוי
 • סולמות וקווי מים עליונים
 • מערכות נשימה
 • זרנוקים, מזנקים, לחצי מים ואספקות מים
 • טיפול בחומרים מסוכנים ובדליפות גז
 • תורת לחימה בשריפות שדה
 • תרגול חדירה למבנה בוער ועליה עם סולם מנוף לגובה עד 42 מ'.
 • אימון מעשי הכולל פריסת זרנוקי כיבוי ותרגולות שונות של כיבוי שריפות
 • בטיחות באימונים

בסיום הקורס מתקיים מבחן המסמיך את צופה האש לקחת חלק באירועי כיבוי והצלה, בליווי לוחמי אש וצופי אש ותיקים בלבד. 

קורס "צופי אש מתקדם – אחראי משמרת"

צופי אש בעלי ותק של מספר חודשים ואשר צברו ניסיון באירועים שונים רשאים להצטרף לקורס "צופי אש מתקדם – אחראי משמרת". משך הקורס שבוע, והוא נערך בזמן החופש הגדול. הוא כולל לימודים מעשיים ברמה גבוהה יותר בכיבוי אש, חילוץ והצלה והוא מועבר על ידי קציני כיבוי אש.

תכני הקורס העיקריים:

 • תפעול כלי חילוץ הידראוליים (כגון "הקוצץ-מפסק" שמיועד בעיקר לחילוצים בתאונות דרכים) 
 • שימוש בתרכיז קצף מעכב בעירה
 • הפעלת מסור דיסק ומסור שרשרת
 • תפעול דוחף עשן (מתקן לשחרור עשן מחללים סגורים) 
 • כיבוי רכב בוער וחילוץ מרכב
 • הכרת רכבי כיבוי והצלה ייעודיים (רכבי אספקת מים, חילוץ והצלה, מנופי גבהים וסולמות גבהים)
 • בטיחות באימונים
 • נוהל צופי אש
 • הדרכה טובה ועמידה מול קהל מאזינים – תכנים אלה מיועדים להכשיר את החניכים להדריך את המחזורים הבאים של צופי האש.

בסיומו של הקורס נערך מבחן מסכם. העוברים את הקורס רשאים לצאת לאירועים עם לוחמי האש ללא ליווי של צופי אש ותיקים אחרים. בנוסף, הם רשאים להדריך צופי אש חדשים במסגרת קורס "צופי אש בסיסי".

סגל הממונה על צופי האש

מבין המתנדבים לצופי האש מגוייסים אחראים המסייעים בהתנדבות לרכז צופי האש בתחנה.

 • אחראי/ת צופי אש – תפקידו/ה לרכז את הפעילות ולהיות גורם מקשר מול יתר רכזי הצופים.
 • אחראי/ת הדרכה - תפקידו/ה לרכז את תחום ההדרכה, להכין תוכנית הדרכה חודשית וליישם אותה במהלך המשמרות.
 • אחראי/ת מנהלה - תפקידו/ה לרכז את התחום הלוגיסטי והמנהלי מול רכזי הצופים.
 • אחראי/ת משמרות – אחראי/ת על המשמרות הקבועות בכל ימות השבוע.

חשיבות מערך המתנדבים לכבאות

תגובה מהירה ומתאימה בעת גילוי אש הינה קריטית למניעת פגיעה בחיי אדם ולצמצום נזק אפשרי לרכוש. במרבית המקרים בתוך מבנים בהם קיימת סכנת דליקה (כגון, מחסני צבעים) או שנמצאים בהם המוני אנשים (כגון, בתי קולנוע) מותקנים אמצעי גילוי אש ועשן אוטומטיים. כלומר, עם גילוי האש או העשן הם מפעילים מערכות אזעקה ומערכות כיבוי אש אוטומטיות. מערכות כיבוי האש האוטומטיות מותאמות מבחינת מיקומן ושיטת פעולתן לסכנת האש הספציפית במקום (כגון, בארון חשמל תופעל מערכת כיבוי אש באבקה). עם זאת, יש מבנים בהם לא מותקנים אמצעי גילוי וכיבוי אש אוטומטיים כי נציבות כבאות והצלה איננה מחייבת את התקנתם (מכיוון שמידת הסיכון/סבירות שתפרוץ בהם דליקה היא נמוכה). בשטחים פתוחים (שדות) וביערות (כולל חורשות) אין אפשרו להתקין אמצעי גילוי וכיבוי אש אוטומטיים. היות וקיימת קריטיות בתגובה המהירה והיעילה בעת פרוץ דליקה (בין אם היא התרחשה כתוצאה מתנאי מזג האוויר ובין אם היא פרצה כתוצאה מהצתה), חשוב שיימצאו בשטח אנשים מודעים ומיומנים בכיבוי דליקות.

תרומתם של המתנדבים (הן המתנדבים הבוגרים והן "צופי האש") מעבר לפעילותם במשמרות, היא ביכולתם לתת מענה ראשוני באירוע שריפה ולהתריע על מפגעי בטיחות וסכנות אש. בכך הם מהווים מעין שגרירים של מערך הכבאות לצורך מניעת דליקות ולתגובה מהירה ויעילה כאשר מתרחש אירוע.