אודות securiTip

שימוש במצלמות מעקב במקום העבודה ובמסגרת יחסי עבודה

רשם מאגרי מידע ברשות להגנת הפרטיות, משרד המשפטים מתייחס בהנחייתו למטרות הלגיטימיות לשימוש במצלמות מעקב במקום העבודה; הסכמה, שקיפות ואיסור צילום סתר; איסור שימוש בצילומים למטרות זרות; מידתיות בשימוש בטכנולוגיות מעקב במקום העבודה; קווים מנחים לשימוש במצלמות במקום העבודה.

 

בהנחיה מובאים בין השאר דגשים למיקום המצלמה (סעיף 7 בנספח): “למיקום הספציפי בו מותקנת המצלמה חשיבות מרכזית כמו גם לשאר הקריטריונים המפורטים בהרחבה, בחלק הכללי של ההנחיה, בין היתר, בעניין שטח הכיסוי, מספר המצלמות, זמני הצילום, הרזולוציה של התמונות, ומשך זמן שמירת הצילומים”.

הרשות להגנת הפרטיות מבהירה במסמך ההנחיות (הנחיית רשם מאגרי מידע מס’ 5/17) את המסגרת הנורמטיבית לפיה היא “מפרשת את חוק הגנת הפרטיות וממנה נגזרות חובות המעסיקים בשימוש במצלמות מעקב בכל מקומות העבודה במשק”.

קישור להנחיה:

 הנחיית רשם מאגרי מידע מס’ 5/17: שימוש במצלמות מעקב במקום העבודה ובמסגרת יחסי עבודה במקום העבודה

 

הערה:

אין לראות באמור לעיל משום יעוץ משפטי ו/או אחר, ואין לראות בכתוב משום מצג ו/או חוות דעת כלשהי, אלא יש לראות בכתוב הסבר כללי ואין להסתמך ו/או לפעול בהתאם לאמור ללא ייעוץ משפטי.

מה דעתך על המידע?

תמחור מהיר