אודות securiTip

קריטריוני סף

קריטריוני סף ליבואן או יצרן
יבואן או יצרן
בעל מערך מוכח של לפחות 50 מתקינים שעובדים עם מוצריו, ושכולם עומדים בקריטריוני הסף של האתר למתקין/טכנאי.

בעל מערך מוכח של בקרת איכות/מעבדה בהרכב של לפחות 3 עובדים קבועים.

מנהל מלאי חלקי חילוף מקוריים.

מייבא או מייצר מוצרים שעומדים באופן מוכח בתקינה אירופאית, אמריקאית או ישראלית.

נותן אחריות מלאה של שנה לפחות למוצריו ומספק תעודת אחריות מלאה לכל מוצר.

יצרן המסמן את מוצריו באמצעות תו “מיוצר בישראל”
בנוסף לקריטריונים שלעיל ליצרן יש אישור תקף מאת משרד התעשייה והמסחר והתאחדות התעשיינים.

קריטריוני סף ליבואן מתקין או יצרן מתקין
יבואן מתקין או יצרן מתקין
בעל מערך מוכח של בקרת איכות/מעבדה בהרכב של לפחות 3 עובדים קבועים.

מנהל מלאי חלקי חילוף מקוריים, מערך תמיכה טכנית הכולל תחזוקה, התקנה וטכנאי שטח.

מתקין מוצרים שעומדים באופן מוכח בתקינה אירופאית, אמריקאית או ישראלית.

בעל יכולת לבצע התאמות (Customization) של מערכות.

נותן אחריות מלאה של שנה לפחות למוצריו ומספק תעודת אחריות מלאה לכל מוצר.

יבואן מתקין או יצרן מתקין המסמן את מוצריו באמצעות תו “מיוצר בישראל”
בנוסף למפורט לעיל ליצרן יש אישור תקף מאת משרד התעשייה והמסחר והתאחדות התעשיינים.

קריטריוני סף למפיץ מורשה
בעל מערך מוכח של לפחות 20 מתקינים שעובדים עם מוצריו, ושכולם עומדים בקריטריוני הסף של האתר למתקין/טכנאי.

המפיץ קיבל הרשאה בכתב מאת יצרן בישראל או בחו”ל להיות סוכן (Agent) או מפיץ (Distributor) שלו בישראל.

בעל מערך מוכח של בקרת איכות/מעבדה בהרכב של לפחות 3 עובדים קבועים.

מנהל מלאי חלקי חילוף מקוריים.

מייבא או מייצר מוצרים שעומדים באופן מוכח בתקינה אירופאית, אמריקאית או ישראלית.

נותן אחריות מלאה של שנה לפחות למוצריו ומספק תעודת אחריות מלאה לכל מוצר.

קריטריוני סף למתקין או טכנאי
מורשה מאת היצרן או נציגיו בישראל להתקין את המערכות והמוצרים המופצים על ידיהם.

התקנת מערכות ומוצרים נעשית בהתאם לתעודת ההסמכה האישית של המתקין.

מתחייב לבצע כל התקנה בהתאם לתקן הספציפי המחייב.

לכל המוצרים שהוא מתקין יש אחריות של לפחות 12 חודשים (אחריות יצרן או יבואן).

נותן אחריות של לפחות 12 חודשים להתקנה שבוצעה על ידו.

מספק שירות תחזוקה שוטף למערכות/מוצרים אותם התקין.

למתקין המבצע עבודות התקנה או תחזוקה הדורשת היתר מכון התקנים יש מספר היתר תקף של מכון התקנים הישראלי.

בהתקנת מערכות מיגון (מערכות אזעקה או מצלמות אבטחה)- מנפיק אישורי התקנה עבור חברות הביטוח.

בהתקנת מערכות ואמצעים לגילוי וכיבוי אש – מבצע את כל הנדרש על ידי מכבי האש וחברות הביטוח עד קבלת האישורים הסופיים מטעמם.

בהתקנת מערכות כיבוי אש אוטומטיות – כל מערכות הכיבוי והמוצרים המותקנים על ידו מאושרים על ידי מכון התקנים הישראלי והם בעלי אישור UL/FM.

בהתקנת מערכות פינוי ושחרור עשן טבעי/מאולץ – מעסיק באופן קבוע לפחות 2 מהנדסים המתמחים בתכנון מערכות לפינוי עשן במבנים, הרשומים בפנקס המהנדסים והאדריכלים ובעלי רישיון מהנדס תקף.

בהתקנת מז”חים – ההתקנה נעשית לפי דרישות המשרד לאיכות הסביבה ומשרד הבריאות.

על חברת מוקד וסיור העוסקת בהתקנות לעמוד גם בקריטריוני הסף של מתקין/טכנאי.

חברת מוקד וסיור

לחברה אישור בתוקף לעמידה בדרישות ההפעלה של משטרת ישראל (בעל אישור תקף לאיזור בו היא מספקת את השירותים) כולל עמידה בתנאים לפי סעיף 9.4 לחוק רישוי עסקים תשכ”ח 1968 – לעסק “שירותי שמירה או איתור מוקד בקרה אלקטרוני”.

לחברה אישור בתוקף לעמידה בדרישות המוגדרות על ידי מכון התקנים (תקן מס’ 1337).

לחברה יש על שמה רישיון עסק מהרשות המקומית בתוקף, להפעלת שירותי מוקד רמה א’, לפי צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשנ”ה-1995, פריט 9.4 רישיון עסק למוקד רמה א’.

לחברה יש רישיון בתוקף ממשרד התקשורת לממסרי שידור וקליטה, לצורך קליטת שידורים אלחוטיים וקוויים.

החברה מספקת שירותי מוקד למינימום 5,000 אתרים/מנויים פעילים.

לחברת מוקד בפריסה ארצית – ניסיון מוכח של לפחות 5 שנים ברציפות במתן שירותי מוקד וסיור בפריסה ארצית למעל 5,000 מנויים לאורך כל השנה במהלך 6 השנים האחרונות.

החברה מתחייבת למספר מינימלי של ניידות סיור המסיירות בכל אזור מאובטח בכל שעות היממה.

השירותים ניתנים על ידי החברה בהתאם למערכת יחסי שמירה לפי חוק השומרים, תשכ”ז-1967.

לחברה ביטוחי חובה מלאים (מעבידים, צד ג’, אחריות מקצועית).

על חברה העוסקת בהתקנות לעמוד גם בקריטריוני הסף של מתקין/טכנאי, שלעיל.

מנהל אבטחה (מנב”ט)

עבר קורס מנב”טים מונחה משטרת ישראל, הנו בעל תעודת מנב”ט מטעם משטרת ישראל ביצע ומבצע את הרענון התקופתי כנדרש על ידי חטיבת האבטחה במשטרת ישראל.

 

מנהל ביטחון באירועי ספורט

עבר קורס מנהלי ביטחון באירועי ספורט ומחזיק תעודת גמר מטעם אגף האבטחה של משטרת ישראל.

 

מנהל אירועי ספורט

בעל ניסיון של לפחות 5 שנים רצופות במהלך 6 השנים האחרונות בארגון אירועי ספורט או אירועי תרבות ובידור שמספר הצופים בהם עולה על 200.

הוסמך כסדרן לאירוע ספורט.

קיבל הכשרה מתאימה בתחום הסמכויות שניתנות לו לפי החוק למניעת אלימות בספורט – 2008.

משטרת ישראל אישרה כי היא אינה מתנגדת להסמכתו מטעמים של שלום הציבור וביטחונו, לרבות בשל עברו הפלילי.

סיים לימוד חובה בישראל במוסד חינוך מוכר או המציא אישור ממשרד החינוך על השכלה כללית שוות ערך לכך

יועץ ביטחון

בעל תואר ראשון לפחות, מאחד מהמוסדות להשכלה גבוהה המוכרים בישראל על ידי המל”ג.

ועומד בלפחות אחד מהתנאים הבאים:

סיפק בארץ שירותי יעוץ בטחוני ו/או מניעת אובדן במהלך 5 השנים האחרונות במשך 12 חודשים לפחות ברציפות עבור לפחות שלושה לקוחות שיש להם חמישה סניפים בפריסה ארצית, או ללקוח המעסיק לפחות 50 עובדים.

בעל ניסיון של לפחות 5 שנים רצופות במהלך 6 השנים האחרונות באספקת שירותי יעוץ בטחוני עבור לפחות אחד מגופי החירום במדינה (רח”ל, פקע”ר, מל”ל, משרדי הממשלה ועוד) או עבור לפחות אחת מהרשויות המקומיות (עירייה או מועצה אזורית או מועצה מקומית), או לגופים עסקיים בעלי מחזור מכירות שנתי של לפחות 10 מיליון דולר.

בעל ניסיון מוכח של כתיבת לפחות שלושה פק”מ אבטחה לגופים מונחים או גופים לא מונחים.

בעל ניסיון מוכח של כתיבת לפחות שלושה תיקי שטח למפעלים או מוסדות ציבור.

בעל רקע ביטחוני פיקודי בדרגת רס”ן לפחות (או בדרגות מקבילות בגופים ביטחוניים בישראל) או בעל ניסיון של לפחות 3 שנים במהלך 6 השנים האחרונות בניהול מחלקת ביטחון או בניהול מחלקת אבטחת מידע בחברה בעלת מחזור מכירות שנתי של לפחות 10 מיליון דולר.

מדריך ירי

בעל רישיון מדריך מטעם האגף לרישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לבטחון פנים.

יועץ בתחום של מערכות ביטחון, מיגון המופעלות במתח נמוך

ליועץ/חברה ניסיון מוכח של לפחות 5 שנים רצופות במהלך 6 השנים האחרונות ביעוץ, תכנון, ליווי והקמה של לפחות 5 פרויקטים בהם הותקנו מערכות/מוצרים שבכוונתו להציע את שירותיו עבורם באתר הלקוח.

ליועץ השכלה אקדמית בתחום האלקטרוניקה או ההנדסה.

חברה המספקת שירותי אבטחה, שמירה

לחברה רישיון תקף למתן שירותי שמירה בהתאם לסעיף 18 (א) לחוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה, התשל”ב-1972.

לחברה יש ח.פ. רשום. מספר הח.פ. של החברה הינו מספר רשום על שמה במשך חמש השנים האחרונות.

החברה מחזיקה באחד או יותר מהרישיונות הבאים: רשיון מארגן שמירה, רישיון משרד לשירותי שמירה, רישיון תאגיד לשירותי שמירה.

לחברה רישיון תקף מטעם אגף ההסדרה והאכיפה במשרד התמ”ת, המעיד על היותו קבלן שירות בתחום השמירה והאבטחה, בהתאם להוראת חוק העסקת עובדים על ידי עובדי קבלני כוח אדם, התשנ”ו-1996.

לחברה לאבטחת טיולים יש בנוסף גם רישיון מפעל ראוי מטעם משרד הפנים.

לחברה ביטוחי חובה מלאים (מעבידים, צד ג’, אחריות מקצועית).

החברה מעסיקה מאבטחים בעלי הכשרה ותעודת הסמכה מאחד מבתי הספר המאושרים ע”י חטיבת האבטחה של משטרת ישראל, ואשר עברו ועוברים ריענון מידי שנה.

החברה משבצת מאבטחים למשימות אבטחה בהתאם לתעודות ההסמכה האישיות שלהם מטעם חטיבת האבטחה של משטרת ישראל.

כל השומרים/מאבטחים המועסקים על ידי החברה הינם בעלי בריאות גופנית ונפשית תקינה.

לכל השומרים/מאבטחים המועסקים על ידי החברה יש תעודת יושר מטעם משטרת ישראל.

כל המע”רים המלווים/מאבטחים טיולים הוכשרו בקורסי מע”ר ייעודיים בהיקף שעות על פי החוק.

על חברה המעסיקה שומרים חמושים לעמוד גם בתנאים הבאים:

  • לחברה רישיון בר תוקף ל”מפעל ראוי” והיא בעלת “רישיון מיוחד” בתוקף, להחזקת כלי יריייה לפי סעיף 10ג’) וקיומו של מחסן נשק, ממשרד הפנים/המשרד לבטחון פנים ומאושרת על ידי משטרת ישראל ומשרד הפנים/המשרד לבטחון פנים להענקת הרשאה לאדם לשאת כלי ירייה, הכל על פי חוק כלי הירייה, התש”ט-1949.
  • לחברה המחזיקה 20 כלי ירייה ומעלה או 100,000 כדורים ויותר יש רישיון עסק של הרשות המקומית לפי צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשנ”ה-1995, פריט 9.1 רישיון עסק לאחסנת כלי נשק.
  • רישיון מיוחד להחזקת ונשיאת כלי ירייה בהתאם לסעיף 10ג’ לחוק כלי הירייה, התש”ט-1949, בכל המרחבים בהם היא מציעה את שירותיה.
  • מחסן הנשק/כלי ירייה (כמוגדר במפרט מס’ 92 משטרת ישראל) ממוקם בהתאם לגזרות המאושרות במדינת ישראל והוא מאושר כחוק על ידי משטרת ישראל ומשרד הפנים/המשרד לבטחון פנים.

בלדרות מאובטחת

לחברה רישוי בכפוף לפריט 8.3 א (הובלת כספים) בצו רישוי עסקים: הובלה, כספים, יהלומים, תכשיטים, ניירות ערך ודברי ערך אחרים, לפי סעיף 7 חוק רישוי עסקים תשכ”ח-1968. תנאים (ספטמבר 1998). 

החברה מבטחת את התכולה המועברת בשווי מלא.

לכל המוקדנים, הנהגים והמאבטחים המועסקים על ידי החברה יש תעודת יושר מטעם משטרת ישראל.

מהנדס בטיחות

רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים במדור הנדסת בטיחות.

יועץ בטיחות אש

עומד בלפחות אחד מהקריטריונים הבאים:

בוגר קורס מפקחי מניעת דליקות – בית הספר הארצי לכבאות והצלה.

שירת כקצין מניעת דליקות ברשות הארצית לכבאות והצלה.

בעל תעודת “יועץ בטיחות אש” המוכרת ע”י התמ”ת.

ממונה בטיחות אש

בעל אישור כשירות ממונה בטיחות אש בתוקף מטעם האגף לפיקוח על העבודה במשרד התמ”ת.

חוקר שריפות והצתות

עומד בלפחות אחד מהקריטריונים הבאים:

מוסמך NAFI.

חוקר שריפות מוסמך מטעם משרד הפנים, האגף לתפקידים מיוחדים.

בעל ניסיון מוכח כמומחה מטעם בית המשפט.

מנהל בטיחות באירוע ספורט

בעל אישור כשירות מנהל בטיחות באירועי ספורט בתוקף מטעם מפקח ראשי למתקני ספורט במשרד התמ”ת.

מנהל בטיחות אירועים המוניים

בעל הסמכה מוכרת של מכון התקנים לניהול בטיחות אירועים המוניים.

מדריך לעבודה בגובה

בעל תעודת מדריך לעבודה בגובה שמאושרת על ידי משרד הכלכלה.

מדריך בתחומי בטיחות בעבודה ואש

בעל הסמכה ו/או היתר רלוונטיים להדרכה בתחומים בהם הוא מבצע את ההדרכה.

משווק או מתקין משטחי בטיחות

משווק ומתקין משטחי בטיחות בהתאם לת”י 1498 ומנפיק אישור התקנה.

סוכנות ביטוח העוסקת בביטוח כללי ו/או ימי

בעלת רישיון בתוקף של סוכן ביטוח – תאגיד (סוכנות ביטוח) לפי סעיף 26 בהוראות חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) התשמ”א-1981.

הסוכנות מורשית לעסוק בענפי הביטוח הכללי ו/או ימי.

מנהלי העסקים של כל סוכנות לביטוח וכל משרד או סניף של סוכנות הביטוח הינם בעלי רישיון סוכן ביטוח תקף בתחומי הביטוח האלמנטרי ו/או ימי.

הסוכנות מתחייבת לספק את השירות באופן מלא בהתאם לחוזר משרד האוצר שמספרו 2012-10-4.

היקף הפרמיות של הסוכנות בכל שנה הינו לפחות 10 מיליון ₪ בביטוח כללי ו/או בפרט.

סוכן ביטוח כללי ו/או ימי

בעל רישיון בתוקף של סוכן מורשה – סוכן יחיד לפי סעיף 25 בהוראות חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) התשמ”א-1981.

הסוכן מורשה לעסוק בענפי הביטוח הכללי ו/או ימי.

חבר בלשכת סוכני ביטוח בישראל.

היקף הפרמיות בכל שנה של הסוכן העוסק בביטוח אלמנטר הינו לפחות 1 מיליון 

היקף הפרמיות בכל שנה של הסוכן העוסק בביטוח פנסיוני הינו לפחות 0.5 מיליון 

רישיונו של סוכן הביטוח לא בוטל על ידי המפקח על הביטוח במשך 5 השנים האחרונות.

תמחור מהיר