חיפוש:

קודנים Keypads לדלת או שער

קודן פתיחת דלת עם קורא קרבה - iCode 230
קודן פתיחת דלת עם קורא קרבה. 1,000 קודים או סיסמאות באיזור א'. 10 סיסמאות או כרטיסים באיזור ב'. תדר EM125khz. 12 לחצנים. לדים לאינדיקציה. לתנאי חוץ: אטימת אפוקסי ואטימות IP-66. אנטי ונדאל. יציקת אלומיניום. להתקנה על הטיח. צבע כסף.
קודן פתיחת דלת עם קורא קרבה. 1,000 קודים או סיסמאות באיזור א'. 10 סיסמאות או כרטיסים באיזור ב'. תדר EM125khz. 12 לחצנים. לדים לאינדיקציה. לתנאי חוץ: אטימת אפוקסי ואטימות IP-66. אנטי ונדאל. יציקת אלומיניום. להתקנה על הטיח. צבע כסף.
רשימת הרוכשים
קודן פתיחת דלת עם קורא קרבה - iCode 240
קודן פתיחת דלת עם קורא קרבה. 1,000 קודים או סיסמאות באיזור א'. 10 סיסמאות או כרטיסים באיזור ב'. תדר EM125khz. תכנות קוד בן 2-6 ספרות. 12 לחצנים. לדים לאינדיקציה. לתנאי חוץ: אטימת אפוקסי ואטימות IP-66. אנטי ונדאל. יציקת אלומיניום. להתקנה על הטיח. צבע כסף.
קודן פתיחת דלת עם קורא קרבה. 1,000 קודים או סיסמאות באיזור א'. 10 סיסמאות או כרטיסים באיזור ב'. תדר EM125khz. תכנות קוד בן 2-6 ספרות. 12 לחצנים. לדים לאינדיקציה. לתנאי חוץ: אטימת אפוקסי ואטימות IP-66. אנטי ונדאל. יציקת אלומיניום. להתקנה על הטיח. צבע כסף.
רשימת הרוכשים
jk