אודות securiTip

מערכות גילוי אש ועשן התקנה, פעולות אוטומטיות ומרכיבי המערכות

מערכת גילוי אש הינה מערכת אוטומטית לגילוי אש או עשן, להפעלת אמצעי התרעה, כיבוי אוטומטי, מערכות שליטה ופינוי עשן ומערכות בנין אחרות. במאמר זה נלמד בקצרה על התקן המחייב להתקנתה (תקן ישראלי 1220/3), ונלמד את הפעולות האוטומטיות המבוצעות על ידה ואת מרכיביה.

התקנת מערכת גילוי אש ועשן וחיבורה לתחנת כיבוי או למוקד גילוי אש ועשן

מערכות גילוי אש ועשן מיועדות להציל חיי אדם ולצמצם את הנזקים העשויים להיגרם מהשריפה והעשן. מערכת גילוי עשן מותקנת על פי צורך ולרוב על פי דרישת שירותי כבאות והצלה במבנים ציבוריים, בבתי עסק, במפעלים ובמחסנים כדי להתריע על שריפה ולאפשר מילוט מיידי מהמבנה. התקנת מערכת גילוי אש חייבת להתבצע בהתאם לתקן הישראלי שמספרו 1220 חלק 3. התקן מפרט את הוראות ההתקנה ואת הדרישות מהמערכות. מלבד המתקינים, הוא משמש גם את סוקרי הביטוח כאשר הם מגדירים את הנדרש לצורך התקנת המערכת. מכון התקנים מאשר את התקנת המערכת על בסיס התקן הנ”ל.

בתקן קיימות שתי רמות של סוגי אתרים. רמה 1 שהיא הרמה הרגילה ורמה 2 שהיא הרמה הגבוהה ביותר. בכל האתרים המוגדרים כרמה 1 ניתן לחבר את מערכת גילוי האש למוקד בקרה אלקטרוני (המאויש 24 שעות ביממה) שאיננו מוקד של תחנת כיבוי אש. חברות מוקד המתפעלות את מוקד הבקרה היעודי לכך נקראות “מוקד גילוי אש ועשן”. כמו כן, ברמה 1 לעסקים הנדרשים לכך על ידי סוקר הביטוח ניתן לחבר גלאי עשן מבוקרי ממסר למערכות אזעקה (אזעקה לגילוי פריצה) ובתנאי שאין דרישה אחרת על ידי רשות מוסמכת אחרת. ברמה 2 מערכת גילוי האש מחוייבת להיות מחוברת לתחנת הכיבוי בהתאם להנחיות שירותי כבאות והצלה.

הבהרה: תקן 1220/3 מתייחס למערכות גילוי אש, ועל כן הוא איננו מתייחס לגלאים עצמאיים המותקנים בבתים פרטיים.

פעולות אוטומטיות המתבצעות על ידי מערכות גילוי אש ועשן ברמה 2

כאשר מתרחשת שריפה מערכות גילוי אש ועשן אחראיות, בנוסף על הדיווח המיידי לתחנת כיבוי האש, על:

  • הפעלת מערכת אזעקה קולית (לעיתים נלווית אליה תצוגה ויזואלית) כדי להתריע על סכנת השריפה.
  • הפעלת מערכת כריזה כדי להתריע על סכנת השרפה ולהנחות בזמן אמת כיצד להתנהג.
  • הפעלת מערכות כיבוי אש אוטומטיות.
  • הפעלת נוריות סימון (לרוב לסימון מקומות בהם מותקנים גלאים מוסתרים: כגון, בתוך לוח חשמל).
  • ניתוק הזנות מתח בלוחות חשמל כאשר מתגלית בהם הבעירה וכאשר מתבצע כיבוי במים של השריפה.
  • שליטה על דלתות חסינות אש ומערכות לשחרור העשן ובכך מאפשרת לאנשים להימלט במהרה מהמקום.

מרכיבי מערכות גילוי אש ועשן

מערכת גילוי אש ועשן הינה מערכת אלקטרונית הכוללת: רכזת, גלאים, אמצעי שמע, אמצעים ויזואליים, אמצעי תקשורת וספקי כוח.

רכזות

קיימות רכזות כתובתיות, רכזות אזוריות ורכזות משולבות (שילוב של רכזת כתובתית ורכזת איזורית). ההבדל ביניהן הוא בדיווח על המיקום המדויק של האש במבנה. רכזת כתובתית מקבלת דיווח על מיקום ספציפי של הגלאי (לכל גלאי יש “כתובת” משלו). רכזת איזורית מקבלת דיווח על האיזור במבנה בו מותקן הגלאי. 

גלאים לגילוי אש ועשן

קיימים סוגים שונים של גלאי אש ועשן הפועלים בטכנולוגיות שונות. ייעודם לזהות ולהתריע מוקדם ככל הניתן על תחילת הבעירה. כמו כן, קיימות מערכות גילוי אש לינאריות (מופעלות באמצעות כבל סנסור), המותקנות במקומות בהם מערכות גילוי עשן או חום אינן יעילות (כמו: מנהרות לרכבות ולכלי רכב, מנהרות כבלים ותקשורת).

אמצעי שמע

צופרים, רמקולים ומערכות כריזה. עם גילוי האש או העשן הרכזת מפעילה את אמצעי השמע כדי שישמיעו אזעקה או הודעה קולית (הודעה מוקלטת או הודעה ב”זמן אמת” על ידי קריין) על גילוי שריפה במבנה. מערכת הכריזה גם מאפשרת העברת מידע והנחיות ב”זמן אמת” לנמצאים במבנה ובסביבתו הקרובה.

אמצעים ויזואליים

פנס מהבהב, נצנץ ונוריות סימון. לעיתים על גבי הצופר והרמקול מותקן פנס מהבהב או נצנץ. ייעוד הפנס המהבהב והנצנץ להסב תשומת לב הנמצאים (בעיקר לכבדי שמיעה) על גילוי אש  או עשן במבנה. ייעוד נוריות הסימון לסמן את המקום בו הגלאי זיהה את האש  או העשן (בעיקר במקומות נסתרים, כמו: ארון חשמל או סימון על חדר פנימי כאשר הגלאי מחובר לרכזת איזורית). בנוסף, נוריות הסימון מיועדות לסמן נתיבי מילוט.

אמצעי תקשורת

לעיתים הרכזת כוללת טלפון כבאים (מערכת טלפון המאפשרת איתות ותקשורת דו כיוונית בין נקודות טלפון המותקנות ברחבי האתר המוגן לבין יחידת השליטה הצמודה לרכזת). כמו כן, היא יכולה לכלול חייגן אלקטרוני (מכשיר אלקטרוני המחובר למערכת גילוי אש ועשן, אשר שולח למספר מנויים שתוכנתו מראש הודעה קולית על הפעלת המערכת).

ספקי כוח

ספקי הכוח מיועדים למצב בו דרישות הזרם מהרכזת גדולות מיכולתה, או כדי להפעיל התקני מוצא, צופרים או גלאים מיוחדים שמיקומם רחוק מאוד מהרכזת. כמו כן, הם משמשים כגיבוי במתח V 24 (גיבוי בזמן הפסקת חשמל).

סיכום

היות ומערכות גילוי אש ועשן הן מערכות מצילות חיים, חובה להתקינן בהתאם לתקן הישראלי המחייב (תקן 1220/3). הפעולות האוטומטיות המתבצעות על ידן מיועדות לאפשר את הצלת החיים ואת צמצום הנזקים העשויים להיגרם בעקבות האש והעשן.

המאמר נכתב על ידי:

טיפים ומאמרים נוספים לרשותך

מה דעתך על המידע?

תמחור מהיר