אודות securiTip

מהי מערכת גילוי אש ועשן?

מערכת גילוי אש ועשן נועדה להתריע מוקדם ככל הניתן על גילוי אש. הגילוי וההתרעה המוקדמת יכולים להציל חיים ולמנוע או לצמצם נזק לנפש ורכוש. במאמר זה נסביר על הסוגים העיקריים של מערכות גילוי אש ועשן, על השיקולים בקביעת סוג מערכת גילוי האש, על סוגי גלאים לגילוי אש ועשן, על אמצעי התראה במערכת גילוי אש ועשן, על התקן להתקנת מערכת גילוי אש ועשן, ועל מערכות פתוחות וסגורות.

המרכיבים העיקריים של מערכת גילוי אש ועשן

מערכת גילוי אש היא מערכת שמיועדת להתריע על גילוי אש לצורך הצלת חיים ומניעת או צמצום נזק לנפש ולרכוש. המערכת כוללת מערכת בקרה (היא נקראת גם “רכזת”) וגלאים. חלק מהגלאים נועדו לגלות עשן ולכן המערכות שהם משולבים בהן נקראות מערכות גילוי אש ועשן. בנוסף, יש למערכת גילוי אש, כמו גם למערכת גילוי עשן, אמצעי התראה קוליים וחזותיים (כגון צופר ונצנצץ).

גלאים ומתזים (ספרינקלרים)
4 גלאי עשן, גלאי אש ושני מתזים (ספרינקלרים) עומדים לתצוגה

הסוגים העיקריים של מערכות גילוי אש ועשן

מערכות גילוי אש ועשן נחלקות לשני סוגים עיקריים:

מערכת גילוי אש ועשן אזורית

בדרך כלל מערכת גילוי אש ועשן אזורית מערכת עם מספר מצומצם של אביזרים, מיועדת עבור מבנים קטנים או לוחות חשמל שבהם מותקנות מערכות כיבוי אוטומטי. מערכות גילוי אש ועשן יכולות להכיל מספר מגוון של אזורים מפוקחים. החל מ- 2  אזורים ועד 24 ( בהתאם ליצרן). היתרון הגדול של המערכות האזוריות הוא הפשטות. לרוב ניתן להשתמש בהן לחנויות, מבני תעשיה קטנים, גני ילדים, אולמות קטנים או כל מקום אשר אינו דורש מערכת מורכבת או מערכת השולטת על מגוון רחב של מערכות.

מערכת גילוי אש ועשן כתובתית

מערכת גילוי אש ועשן כתובתית הינה מערכת אשר כל אביזר המחובר אליה מהווה אזור העומד בפני עצמו. היתרון של מערכות גילוי אש ועשן כתובתיות הינו האפשרות להכיל מספר רב של אביזרים, ודיוק רב יותר לכל אביזר באשר למקום הגילוי. יתרון נוסף הינו יכולת המערכת לבצע הפעלות נוספות כמו הפעלת מפוחי עשן, הפעלת כיבוי בלוחות חשמל וחדרים, ניתוקי חשמל ומטריצות נוספות.

שיקולים בקביעת סוג מערכת גילוי האש

בעת קביעת סוג מערכת הגילוי נדרש להתחשב במספר גורמים מכריעים:

  1. רמת סיכון.
  2. גודל המבנה.
  3. הפעלות נוספות.
  4. דרישות יועץ בטיחות אש.

רמת סיכון 

תקן 1220 חלק 3 מחלק את סוגי הסיכונים לשניים וקובע כי בכל מקום בו קיים סיכון גבוה (כלומר, רמה 2) מחוייבת התקנה של מערכת כתובתית ללא תלות בגודל המבנה או סוג ההפעלות הנדרשות וזאת בגלל יכולת המערכת לשלוט ברגישות הגלאים ואופי עבודתם. במידה והמקום בעל רמת סיכון נמוכה ניתן להשתמש במערכת אזורית.

גודל המבנה

כאשר המבנה המוגן מכיל אביזרים רבים נבחר להשתמש במערכת כתובתית בגלל קלות ההתקנה, היכולת לדייק במיקום הגלאי והאפשרות להרחבת אזורים בצורה פשוטה יותר לעומת מערכת אזורית. במידה ומדובר במבנה קטן נבחר להשתמש ברכזת אזורית הן משיקולי פשטות והן משיקולי עלות.

הפעלות נוספות

במידה ונדרשות הפעלות של מערכות חיצוניות ואינטגרציה כגון: הפעלת מפוחי עשן, הורדת מעליות, פתיחת חלונות עשן – לרוב נבחר להשתמש במערכות כתובתיות.

דרישות יועץ בטיחות אש

מערכת גילוי האש תותקן בהתאם לדרישות יועץ בטיחות אש גם אם הן מחמירות יותר מאשר מוגדר בתקן. במידה וההתקנה עונה על כל דרישות התקן והכללים יש להתחשב בשיקולי יועץ בטיחות האש. במקרים רבים המקום מוגדר על פי התקן כרמת סיכון נמוכה לפיכך מתאפשר בהתאם לתקן שימוש במערכת אזורית פשוטה אך יועץ הבטיחות מחליט כי לדעתו מערכת כזאת לא תתאים ולכן הוא דורש מערכת מסוג אחר. כך גם אפשרי לגבי הגלאים, לעיתים דגם פשוט מספק את דרישות התקן אך יועץ הבטיחות מבקש להחמיר ודורש גלאים מדגם שונה.

סוגי גלאים לגילוי אש ועשן

למערכת הגילוי ניתן לחבר מגוון רב של גלאים בהתאם לאתר בה מותקנת המערכת. יש להקפיד כי התקנת הגלאים תבוצע בהתאם לתקן 1220 חלק 3.

גלאי אופטי

גלאי אשר עובד על עיקרון הסתרה, בגלאי מותקנת קרן לייזר קטנה אשר פוגעת במספר מראות החזר המותקנות בגלאי. במידה ועקב כניסת עשן קיימת הסתרה להחזרת הקרן תופעל אזעקה או הודעת תקלה בהתאם לעוצמת ההסתרה.

גלאי חום

 גלאי המבוסס על עיקרון תרמי. ישנם שני סוגים עיקריים של גלאים מסוג זה: גלאי המודד קצב עליית חום וגלאי המודד טמפרטורה בלבד. גלאים אלו מותקנים בסביבות קשות ולרוב במטבחים.

גלאי משולב: חום ועשן

גלאי המשלב את שני סוגי הגילוי העיקריים: הפעלה אופטית והפעלה תרמית. הגלאי מאוד אמין והוא מונע אזעקות שווא ברוב המקרים. גלאי משולב מומלץ לשימוש בסביבות רגישות לתנאי אחד לפחות להפעלה.

גלאי קרן

 גלאי העובד על עיקרון ההסתרה. גלאי קרן מיועד להתקנה במקומות בהם גובה התקרה גבוה והתקרה “נקייה” מהפרעות. גלאי קרן מחליף שורת גלאים. בגובה תקרה מעל 10 מטרים התקן מחייב התקנת גלאי קרן.

גלאי יניקה

גלאי אקטיבי השונה מגלאים “רגילים”. גלאי יניקה מורכב בתיבה היונקת אוויר מהחדר ומבצעת בדיקה אקטיבית לאוויר הנדגם בתיבה. גלאי יניקה מיועד להתקנה במקומות רגישים במיוחד, בחדרי קירור ובארונות חשמל בהספק מעל 10,000 וולט.

גלאי כבל

גלאי תרמי שצורתו החיצונית הינה צורת כבל. גלאי כבל מותקן בדרך כלל במנהרות כבלים, תעלות ואזורים מיוחדים. הגלאי בנוי על עיקרון תרמי , בזמן עליית החום הכבל ניתך באזור וגורם לאזעקה, גלאים אלו מחולקים למקטעים על מנת לדייק באזור הגילוי.

אמצעי התראה במערכת גילוי אש ועשן

מערכת הגילוי מכילה אמצעים שונים להתראות אש:

צופר אזעקה

בזמן אזעקה הצופר ישמיע קול אזעקה בלבד.

צופר אזעקה משולב נצנץ

 בזמן אזעקה הצופר ישמיע קול אזעקה ופנס נצנץ ידלק – בהתקנה חיצונית חובה להשתמש בצופר זה. יועצי בטיחות רבים מחייבים שימוש בצופר אזעקה משולב נצנץ ודורשים כי בזמן השתקת הצופרים מערכת הנצנצים תמשיך לפעול עד איפוס מוחלט של המערכת.

התראה על ידי כריזה

לרוב מערכת גילוי אש ועשן הינה מערכת משולבת כריזה. ניתן לחבר מערכות חיצוניות ( בתנאי שאושרו והותאמו) כך שבזמן אזעקת אש תופעל הודעת פינוי באופן אוטומטי באמצעות מערכת הכריזה במבנה המוגן.

התקנת מערכת גילוי אש ועשן

התקנת מערכת גילוי אש ועשן חייבת להתבצע בהתאם להוראות תקן 1220 חלק 3. התקן מגדיר את סוגי התשתיות, קביעת אזורי הגילוי, קביעת סוגי הגלאים, רמות הסיכון וכו’. ההתקנה תבוצע אך ורק על ידי מתקין שיש לו הסמכה אישית לכך מאת מכון התקנים הישראלי

התקנת מערכת גילוי אש על ידי מתקין
מתקין מערכת גילוי אש ועשן מבצע בדיקת הרכזת

מערכות פתוחות - סגורות

בשוק קיימות מספר חברות המשווקות מערכות גילוי אש, שחלקן הן מערכות “סגורות”, כלומר מערכת שרק היבואן והמתקין הבלעדי רשאי לתת שירות למערכת, לבצע פעולות תחזוקה ולתת אישורים שנתיים. המערכות הסגורות נמכרות על ידי יבואן אחד ומתוחזקות על ידיו לאורך כל חיי המערכת. לעומת זאת מערכות “פתוחות” הינן מערכות שהיצרן או היבואן הכשיר מספר מתקינים ונותני שירות לביצוע טיפולים ומתן אישורים למערכות אלו. היתרון הגדול ביותר של המערכות הפתוחות הוא שישנו מספר גדול של נותני שירות פוטנציאליים בכל אזור גיאוגרפי בארץ ולכן ניתן להחליף ספקים בהתאם לדרישות של הלקוח.

המאמר נכתב על ידי:

טיפים ומאמרים נוספים לרשותך

מה דעתך על המידע?

תמחור מהיר