אודות securiTip

שימוש במצלמות מעקב ובמאגרי התמונות הנקלטות בהן

הנחיית רשם מאגרי מידע מס’ 4/2012 שימוש במצלמות אבטחה ומעקב ובמאגרי התמונות הנקלטות בהן כוללת בין השאר התייחסות לקבלת ההחלטה על הצבת מצלמות מעקב, יידוע הציבור על הצבת מצלמות מעקב, שמירת הצילומים ומחיקתם, זכות העיון של המצולם, אבטחת מידע, הגבלת השימוש במידע.

 

בעלי עסקים, בעלי בתים, וועדי בתים וכל מי שמפעיל מצלמות מעקב צריכים לשים לב וחייבים לציית להנחיה באשר להגבלת השימוש במידע (סעיף 3.1.7) בהנחיית רשם מאגרי מידע מס’ 4/2012 שימוש במצלמות אבטחה מעקב ובמאגרי התמונות הנקלטות בהן: 

“אין לעשות שימוש בצילומים, ובכלל זה העברה, מסירה או גילוי לגורמים שאינם קשורים לארגון מציב המצלמות או למטרה המקורית של השימוש בצילומים. קל וחומר, שאסור גם למסור את הצילומים ממצלמות המעקב לפרסום באמצעי התקשורת, אלא במקרים מיוחדים שבהם יש נימוקים מיוחדים ויצואי דופן”.

בנספח ג’ של ההנחיה יש רשימת בדיקה לקיום הוראות ההנחיה בהתקנת ושימוש במצלמות מעקב ובמאגרי הצילומים הנקלטים בהן.

בהנחיה מודגש כי “יש לנקוט משנה זהירות בשירותי מיקור חוץ, שכן שימוש בקבלנים אינו מסיר את האחריות ממפעיל מצלמות המעקב לקיום כל החובות החלות עליו מכוח החוק”.

קישור להנחיה:

הנחיית רשם מאגרי מידע מס’ 4/2012: שימוש במצלמות אבטחה ומעקב ובמאגרי התמונות הנקלטות בהן

 

הערה:

אין לראות באמור לעיל משום יעוץ משפטי ו/או אחר, ואין לראות בכתוב משום מצג ו/או חוות דעת כלשהי, אלא יש לראות בכתוב הסבר כללי ואין להסתמך ו/או לפעול בהתאם לאמור ללא ייעוץ משפטי.

מה דעתך על המידע?

תמחור מהיר