אודות securiTip

חובת המעסיק לדאוג לתנאים הפיזיים של עובדי האבטחה – חוק הזכות לעבודה בישיבה (תיקון מס’ 3)

מאבטח (כולל שומר) זכאי בעבודתו שתעמוד לרשותו עמדה שמספקת מחסה מגשם ושמש, שיש בה אמצעי קירור וחימום. תהיה לו גישה לנקודת חשמל ומים, ויהיה לו מקום להנחת חפציו האישיים.

מאבטחים, ובכלל זה עובדי קבלן בתחום האבטחה והשמירה (כלומר, מאבטחים ושומרים), זכאים על פי חוק הזכות לעבודה בישיבה (תיקון מס’ 3, תנאי המאבטחים) התשע”ו-2016, לכך שהמעסיק של המאבטח, ובכלל זה מעסיק בפועל ומזמין שירות שאצלם מועסק מאבטח מטעם קבלן כוח אדם או קבלן שירות, יספק למאבטח תנאי עבודה פיזיים הולמים וראויים.

המטרה למנוע מצבים בהם מאבטחים סובלים מתנאים לא ראויים במקום עבודתם, כגון: עמדת אבטחה או שמירה שאיננה מגינה מפני מזג האוויר (גשם, שמש), חוסר באמצעי חימום בחורף וקירור בקיץ, ביגוד לא מתאים לתנאי מזג האוויר וביגוד שאיננו מתאים למידותיהם.

החוק מחייב את המעסיק של עובד בענף השמירה והאבטחה להעמיד לרשות העובד עמדה מקורה או מוצלת המוגנת משם ושמש, מצוידת באמצעי חימום או קירור. המעסיק לא ימנע מהמאבטח את השהות בעמדה, בכפוף לצורכי העבודה. בנוסף, המעסיק יספק למאבטח מים, גישה לנקודת חשמל ומקום להנחת חפציו האישיים. כמו כן הוא ידאג לספק לעובד ביגוד המתאים לתנאי מזג האוויר. חובת העמדת עמדה ואמצעי חימום וקירור מוטלות על מעסיק בפועל ומזמין שירות לגבי מאבטח המועסק אצלם.

הפרת ההוראות שבחוק זה – חוק הזכות לעבודה בישיבה (תיקון מס’ 3, תנאי המאבטחים) התשע”ו-2016, תהווה עילת תביעה אזרחית ובנוסף ניתן יהיה בבית דין לעבודה להטיל עיצום כספי בגינה.

החוק יכנס לתוקפו ב- 23.09.17. מתאריך זה יוכלו עובדים בענף האבטחה והשמירה לתבוע בבית משפט פיצויים ממעסיקיהם המפרים את אחד מתנאי החוק.

החל מ- 23.09.19 תחל אכיפה יזומה של משרד העבודה והרווחה ומעסיקים שלא יספקו לשומרים ומאבטחים תנאים נאותים יקבלו קנסות מנהליים.

 הערה:

אין לראות בכתוב לעיל ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי.

מה דעתך על המידע?

תמחור מהיר