אודות securiTip

התקנת מערכת גילוי וכיבוי אש אוטומטי בלוחות חשמל: מרכיבי המערכת, סוגי המערכות ואיך הן פועלות

התקנת מערכת כיבוי אש אוטומטי בלוחות חשמל מאפשרת כיבוי מהיר ומניעת התפשטות האש. תכנון המערכת לכיבוי אש אוטומטי בארון החשמל, ההתקנה והתחזוקה שלה בהתאם לתקנים המחייבים הינם הכרחיים לצורך הפחתת ומניעת הסכנה של שריפה. המאמר עוסק בהסבר על מרכיבים עיקריים של מערכת כיבוי אש אוטומטי בלוח חשמל, על הסוגים השונים של מערכות כיבוי אוטומטי בלוח חשמל, ועל דרכי פעולה, התקנה ותחזוקה של מערכת גילוי וכיבוי אש אוטומטי בלוח חשמל.

התקנת מערכת גילוי וכיבוי אש בלוחות חשמל: הנחיות הרשות הארצית לכבאות והצלה

בשנים האחרונות יש שיפור ניכר באיכות לוחות החשמל בארץ וזאת הודות לחוק החשמל ותקנותיו, תקינה החל מפברואר 2009 (ת”י 60439) ומנובמבר 2014 (ת”י 61439), ופיקוח החל משנת 2011 של מכון התקנים על למעלה מ- 90 יצרני לוחות חשמל באמצעות תווי תקן (בארץ יש כ- 100 יצרנים). עם זאת, לוח החשמל מהווה מקור לסכנה בטיחותית ועלול לגרום לשריפה.

לכן במדור מניעת דלקות ברשות הארצית לכבאות והצלה ניתנו הנחיות לגילוי וכיבוי בלוחות חשמל בהתאם לגודל (אמפר) הספק הלוח:

  • 63 אמפר – נדרש להתקין גלאי בלוח.
  • מעל 63 אמפר – התקנת גלאי וניתוק אוטומטי למפסק המזין.
  • 100 אמפר ומעלה – התקנת מערכת גילוי, ניתוק וכיבוי אוטומטי בלוח חשמל.

מרכיבים עיקריים של מערכת כיבוי אש אוטומטי בלוח חשמל

 מערכת כיבוי אוטומטי בלוח חשמל כוללת מערכת גילוי עשן, מגנון  ניתוק אוטומטי של החשמל המוזן ללוח החשמל ומערכת כיבוי אוטומטי בלוח חשמל.

מערכת גילוי עשן

בכל לוח חשמל בהתאם להספק שלו יש להתקין מערכת גילוי הכוללת לפחות גלאי עשן אחד עם נורת סימון וחיבור למערכת הראשית במבנה. התראת גילוי תתקבל ברכזת הראשית של האתר ותפעיל את צופרי האזעקה והחייגן.

מנגנון ניתוק אוטומטי של החשמל

ניתוק החשמל יבוצע בלוחות בהם זרם הלוח גדול מ- 63 אמפר. ניתוק החשמל יבוצע תמיד במעגל המזין ללוח בו התקבלה ההתראה.

במקומות בהם רמת הסיכון נמוכה (רמה 1 בתקן 1220 חלק 3) ניתן לבצע ניתוק כללי לכל מערכות החשמל ולבצע ניתוק של המפסק הראשי באתר המוגן.

במקומות בהם רמת הסיכון גבוהה (רמה 2 בתקן 1220 חלק 3) ניתוק החשמל יבצע במעגל המזין ללוח החשמל בנפרד.

באתרים הפועלים 24 שעות ביממה במשך כל ימות השנה קיימת הקלה המאפשרת לבטל את ניתוקי החשמל האוטומטים וזאת בתנאי שבעל האתר מצהיר כי האתר מאויש 24 שעות ביממה ומפסק ניתוק חשמל מותקן בכניסה לאתר.

מערכת כיבוי אוטומטי בלוחות חשמל

בלוחות מעל 100 אמפר נדרש להתקין מערכת גילוי, ניתוק וכיבוי אוטומטי בלוח. עיקרון פעולת המערכת הינו שמיד עם גילוי יבוצעו באופן אוטומטי גם ניתוק חשמל וגם פריקת מיכל גז לכיבוי השריפה בלוח.

מערכת כיבוי אש אוטומטית בלוח חשמל
מערכת כיבוי אש אוטומטי מותקנת בלוח חשמל

מערכות כיבוי אוטומטי בלוח חשמל

כיום קיימים שני סוגים עיקריים של מערכות כיבוי אוטומטי בלוחות חשמל, המתאימים לתקנים הישראליים ונבדקים על ידי מכון התקנים הישראלי:

  • מערכת כיבוי בגז .FM 200.
  •  מערכת כיבוי במחולל אירוסול.

מערכת כיבוי בגז 200 FM

המערכת כוללת מיכל כיבוי חיצוני שמכיל גז FM200 במשקל המתאים לנפח הלוח, צנרת נחושת לפיזור הגז, חיישן לחץ ( פרסוסטט), שעון לחץ ויחידת הפעלה (סולונואיד, נפץ, נוקר). בעת גילוי בלוח החשמל מערכת הגילוי תשלח פקודה להפעלת ניתוק ולפריקת הגז לחלל הלוח. בתום הפריקה יש לפרק את המיכל ולמלא גז חדש.

מערכת כיבוי בגז FM 200
כיבוי אש בגז FM200 - מיכלי גז בגדלים שונים מותקנים על הקיר

מערכת הכיבוי בגז 200 FM נחשבת “נקייה” יותר וקלה יותר לתפעול. יועצי בטיחות אש רבים דורשים התקנה של מערכת כיבוי בגז FM 200 מכיוון שהיא “שומרת” על לוח נקי יותר לאחר פריקה, קלות טיפול והחלפה (אין צורך בליווי חשמלאי – המיכל מותקן מחוץ ללוח החשמל ולא מחייב את פתיחתו), מניעת פריקות עקב פריקת מיכל קרוב (העברת עשן בין לוחות) ועלות מילוי זולה יותר.

נחיריים לפיזור גז FM 200
נחיריים לפיזור גז FM200

בלוחות גדולים או לוחות בהם קיימת הפרדה בין התאים ניתן להתקין מיכל גדול ולבצע חלוקת בהתאם לתאים על יד שימוש בנחיריים שונים של צנרת הכיבוי.

נחיריים לפיזור גז FM 200
נחיריים לפיזור גז FM200 - מבט מקרוב

מערכת כיבוי במחולל אירוסול

מערכת כיבוי במחולל אירוסול פועלת על פי עיקרון דומה למערכת הכיבוי בגז 200 FM, אך במקום מיכל חיצוני מותקן מיכל פנימי בתוך הלוח אשר מבצע את פעולת הכיבוי. שימוש במיכלים אלו מאפשר חיסכון במקום בסביבת הלוח, קלות ופשטות בהתקנה. בנוסף, מחירי המיכלים של האירוסול זולים משמעותית ממחירי מיכלי גז 200 FM.

אבל למחוללי הארוסול יש מספר חסרונות ותנאים להתקנה:

  • יש להתקין מיכלים אלו בהתאם להוראות היצרן ולשמור על מרחק מכבלים וחומרי פלסטיק עקב התחממות בעת פריקה.
  • לאחר פריקה נוצר “ענן” אפר אשר גורם לעיתים לנזקים בלוחות ו”לכלוך” שחור בתוך הלוח.
  • במקומות בהם לוחות החשמל אינם סגורים פריקת מיכל יכולה להוביל פריקות משנה לא רצויות ובכך גם להגדיל את עלות החלפת המיכלים וגם לגרום למצב בו לא קיימת הגנה על הלוחות עד פעולת ההחלפה הנדרשת.

השימוש באירוסולים נעשה לרוב משיקולי תקציב ומיקום. בהתקנה זו ניתן להשתמש במכלים קטנים יחסית ובטווח של גדלים רחב מאוד ובכך לצמצם עלויות התקנה. אך עלות החלפת מיכל לאחר פריקה לרוב תהיה גבוה יותר עקב זאת שלא ניתן לבצע מילוי אלא החלפה למיכל חדש בלבד.

מערכת כיבוי אוטומטי באמצעות אירוסול בלוח חשמל
מערכת כיבוי אש אוטומטי באמצעות אירוסול בלוח חשמל

דרכי פעולה, התקנה ותחזוקה של מערכת גילוי וכיבוי אש אוטומטי בלוח חשמל

על מנת להפעיל מיכל כיבוי בלוח  יש לקבל אות מרכזת הגילוי. האות יגיע  או מגלאי עשן בודד, או מהצלבה בין גלאים בלוח (ההצלבה מומלצת מאוד לצורך מניעת פריקות שווא וניתוקי חשמל) או מלחיצה על לחצן הפעלה ידנית.

בעת קבלת האות מערכת הגילוי תפעיל את כל האמצעים הנדרשים להגנה על לוח החשמל ועל האתר בהתאם לתקן 1220 ומשטר ההפעלות אשר נקבע לאותו אתר.

בסיום התקנת מערכות כיבוי אש אוטומטי נדרש לבצע בדיקת מעבדה בהתאם לתקן  5210 כיבוי באירוסול או תקן 1597 כיבוי בגז. תחזקה שנתית תבוצע בהתאם לתקן 1220 חלק 11 והוראות היצרן.

                       המאמר נכתב על ידי:

טיפים ומאמרים נוספים לרשותך

מה דעתך על המידע?

תמחור מהיר