חיפוש:

בקשה להצעת מחיר מעידן שירותי ביטחון מתקדמים ייעוץ ביטחוני. יועצי ביטחון

מלא את טופס בקשת הצעת מחיר
עידן שירותי ביטחון מתקדמים ייעוץ ביטחוני. יועצי ביטחון
פרטים אישיים של ממלא הבקשה:
טלפון: *
-
טלפון נוסף: *
-
רשמו נושא ברור ומפורט (לדוגמה: התקנת מערכת אזעקה לבית העסק. רמת מיגון א'.)

רשמו מידע מפורט ככל הניתן לגבי השירותים או המוצרים בהם אתם מעוניינים. רצוי שהמידע יכלול תיאור של הבעיה שאתם רוצים לפתור, דרישות סף, דרישות טכניות, לוחות זמנים, הגבלות, ותאריכי אספקה/ביצוע/התקנה רצויים.

עד 2 MB; פורמטים: PDF
תוכלו לראות את הבקשה ששלחתם ב"תיקייה שלי".