אודות securiTip

ההבדל בין סוכן ביטוח לבין יועץ ביטוח בביטוח כללי או בביטוח ימי

כל אדם, בין אם הוא מחזיק רישיון סוכן ובין אם לאו, יכול להכריז על עצמו כיועץ לביטוח כללי או יועץ לביטוח ימי. לכן, חשוב להבין את ההבדל בין סוכן ביטוח לבין יועץ ביטוח בתחומים אלו.

ערבוב בין ייעוץ לשיווק

מכיוון שאין הסדרה בחוק לגבי היעוץ בתחומי הביטוח הכללי והביטוח הימי  יכול להתקיים ערבוב בין שיווק לבין יעוץ. כדי לוודא אובייקטיביות של היועץ, צריך להקפיד שהייעוץ בתחום הביטוח הכללי או בתחום הביטוח הימי מוצע באמצעות מוצר ביטוחי שאין לנותן הייעוץ זיקה אליו. כלומר, שיועץ הביטוח (ובית העסק בו הוא פועל) איננו קשור בצורה כלשהי לחברת ביטוח כלשהי. הוא לא מקבל עמלה כלשהי וכל סוג של טובת הנאה מהמבטח. משמע הוא יועץ ביטוח בלתי תלוי.

ככלל, סוכן ביטוח מתווך בין הלקוח (המבוטח) לבין חברת הביטוח. בעת המשא ומתן להתקשרות בביטוח סוכן הביטוח הינו שלוחה של חברת הביטוח ומייצג אותה, אלא אם סוכם בכתב בינו לבין הלקוח שהסוכן הינו שלוחו. בכל מקרה, על סוכן הביטוח לייצג את ענייניו של הלקוח בפני חברת הביטוח. הלקוח מצפה ממנו שעל בסיס המידע שהביא לפניו, הוא יאתר את הפוליסה המתאימה לו (ללקוח) ויתאים לפי אפשרויותיו הכלכליות (של הלקוח) את הכיסוי לרצונו ולצרכיו. כמו כן, הוא מצפה שסוכן הביטוח יסב את תשומת ליבו אל חריגי הפוליסה ותנאיה.

חשוב לזכור שהשכר של הסוכן בביטוח כללי ובביטוח ימי משולם לו על ידי המבטחים, כעמלה המבוטאת באחוזים מהפרמיה נטו. מכך עולה שיתכן ויתקיים ניגוד אינטרסים כאשר סוכן הביטוח הוא גם יועץ הביטוח. זאת מכיוון שסוכן הביטוח עשוי להמליץ בפני הלקוח על ביטוח יקר יותר, המשתלם לסוכן הביטוח ולא ללקוח. מנגד, לסוכן הביטוח ולמבטחים יש אינטרס למכור כמה שיותר ביטוחים. לכן הם עשויים להסכים לבטח לקוח אפילו בביטוח בהיקף מצומצם, למרות שהפרמיה תהיה מצומצמת. כך עשוי להיווצר מקרה של תת ביטוח. כלומר, הביטוח איננו מכסה את כל הנזק שנגרם, מכיוון שהביטוח הוגבל בסכום מקסימום.
בנוסף, סוכן הביטוח יכול לייעץ ללקוח מה נכון וראוי באשר לפוליסת הביטוח, אבל במגבלה (כזו או אחרת) של החברות עימן הוא עובד בתחומי הביטוח המבוקשים על ידי הלקוח.

ללקוח, המעוניין ביעוץ בביטוח כללי (ביטוח “אלמנטרי”) או בביטוח ימי יש כיום שתי אפשרויות לקבל את היעוץ: באמצעות סוכן ביטוח ובאמצעות יועץ ביטוח.

יועץ ביטוח בלתי תלוי

יועץ ביטוח בלתי תלוי מתוגמל משכר הטרחה אותו הוא גובה מהלקוח בתמורה ליעוץ. לכן, הוא עשוי לשמור על אובייקטיביות ביעוץ. כלומר, הייעוץ שלו ישקף את טובת המבוטח בלבד. הוא יכול לייעץ ללקוח באשר להגדרת הצרכים שלו, באשר להצעות המחיר מהחברות השונות, באשר להתניות של חברת הביטוח לקיום הביטוח ובאשר להצעה הסופית המוצעת לו על ידי חברת הביטוח (ובכלל זה להבהיר את הוראותיו ומשמעויותיו של חוזה הביטוח ולזהות את הסעיפים ו/או החריגים שכאשר מתרחש מקרה הביטוח הם יכולים לרוקן את החוזה מכל תוכן).

סיכום

ההבדל העיקרי בין סוכן ביטוח לבין יועץ ביטוח בביטוח כללי (ביטוח “אלמנטרי”) או בביטוח ימי הינו במידת האובייקטיביות ביעוץ הניתן על ידם. כיום החוק איננו מחייב את הסוכן לייעץ ללקוח ואיננו מחייב יועץ ברישוי כלשהו. לכן, אין הגדרות מחייבות בחוק ליצירת ושמירת האובייקטיביות ביעוץ. עם זאת, יועץ ביטוח בלתי תלוי עשוי ואמור לשמור על יעוץ אובייקטיבי מכיוון ששכרו משולם לו אך ורק על ידי הלקוח.

המאמר נכתב על ידי:

לוגו פורטל סקיוריטיפ בטחון, בטיחות, ביטוח

הנהלת פורטל securiTip

טיפים ומאמרים נוספים לרשותך

מה דעתך על המידע?

תמחור מהיר