אודות securiTip

ההבדלים בין מערכות אזעקה אלחוטיות למערכות אזעקה קוויות

מערכות אזעקה אלחוטיות וקוויות נבדלות זו מזו במבנה המערכת (אופן חיבור יחידות הקצה ואביזרי השליטה), בגמישות התפעולית ובמחיר. בנוסף, קיימת מערכת היברידית שמשלבת בין מערכות אזעקה אלחוטיות ומערכות אזעקה קוויות. המאמר עוסק בהבדלים שבין המערכות ומתייחס ליתרונות וחסרונות של כל סוג מערכת אזעקה כזו.

אבטחה אלקטרונית ומיגון אלקטרוני

אבטחה אלקטרונית הינה מערכת אבטחה העושה שימוש במערכות מיגון אלקטרוני. מערכת המיגון האלקטרוני העיקרית הינה מערכת אזעקה. מערכת אזעקה מורכבת מיחידת בקרה (ה”מוח” של המערכת) שאליה משדרים יחידות הגילוי (גלאים לסוגיהם השונים,  כולל מגנטים) והיא משדרת אל יחידות הקצה שלה ( צופרים, נצנצים וכל מה שמחובר במעגל חשמלי כגון דלת מבוקרת) ואל נמענים מוגדרים מראש (מוקד בקרה אלקטרוני, טלפון של מנוי וכדומה). קיימים שלושה סוגי מערכות אזעקה: מערכות אזעקה קוויות, מערכות אזעקה אלחוטיות ומערכות אזעקה היברידיות.  יש מערכות שמתאימות לבית ו/או לעסק. ההתאמה תלויה בעיקר במספר האיזורים והמדורים שיש כוונה למגן. בנוסף, לעסקים ברמת סיכון גבוהה קיימת מערכת אזעקה שעומדת בתקן 1337  תקן ישראלי למערכת אזעקה והתקנתה לעסקים טעוני רישוי).

עיקרי ההבדלים בין מערכות אזעקה קוויות ומערכות אזעקה אלחוטיות

מערכות אזעקה קוויות

מערכת אזעקה קווית היא מערכת שה”מוח” שלה (לוח הבקרה) מחובר באמצעות כבלים אל כל הגלאים, אביזרים ויחידות הקצה.

יתרונות מערכת אזעקה קווית

למערכות אזעקה קוויות קיים מגוון גדול מאוד של סוגי גלאים, אביזרים ויחידות קצה שמתאימים לתנאיי חוץ ופנים. ניתן להוסיף למערכת אזעקה קווית עוד אביזרי קצה ואביזרי שליטה, כמו “בית חכם”, גילוי נזילת מים, גילוי עשן, בקרת טמפרטורה ועוד.

חסרונות מערכת אזעקה קווית

מערכת אזעקה קווית מחייבת הכנה מקדימה של תשתית כבלים (כלומר, הכנת תעלות חשמל בהן מושחלים הכבלים המיועדים למערכת האזעקה) לכל גלאי, אביזר ויחידת קצה. לכן, קיים קושי בשינוי מיקומים של הגלאים, האביזרים ויחידות הקצה לאחר סיום הכנת התשתית. כמובן שניתן לערוך שינויים אבל הם כרוכים בחציבה בקירות וכך לגרום לליכלוך והתייקרות הפרויקט, או שעושים שימוש בתעלות חיצוניות דבר שכרוך בפגיעה אסתטית. “אילוץ” לכאורה של תשתית עלול לגרום להתקנה לא נכונה של אמצעי הגילוי. התלות בתשתית מחייבת שימוש בתשתית איכותית שאיכותה לא תיפגם במשך הזמן. בעת ביצוע שיפוץ או שינוי בבית או בעסק או במשרד חייבים ליצור תשתית מותאמת למערכת האזעקה הקווית בעוד שבמערכת אזעקה קווית אין אילוץ כזה. קיים צורך להכניס מתח 220V לסירנה החיצונית דבר שעלול ליצור סכנה או קצר במזג אוויר חורפי (גשם, ברד, לחות). ניתן “לקצר” את חיווט הקיבורד ולנטרל את הבקרה. החיווט עלול להינזק מבעלי חיים מכרסמים. התשתית עלולה להיפגע כתוצאה מאש/שריפה.

מערכות אזעקה אלחוטיות

מערכת אזעקה אלחוטית היא מערכת שה”מוח” שלה (לוח הבקרה) לא מחובר באמצעות כבלים אל כל הגלאים, אביזרים ויחידות הקצה, אלא הקשר בין כל רכיבי המערכת הוא אלחוטי

יתרונות מערכת אזעקה אלחוטית

מכיוון שכל רכיבי המערכת אינם מחוברים בכבל אל ה”מוח” של המערכת אין צורך בהכנת תשתית. כמו כן מתאפשרת גמישות רבה בהתקנה וגם לאחר סיום ההתקנה. ניתן בכל עת, גם בעת ביצוע שיפוץ או שינוי בבית או בעסק או במשרד להזיז גלאים למקום חדש, להוסיף גלאים ולהוריד גלאים כמעט ללא הגבלה. סיכוני הבטיחות, מפגעי מזג האוויר והסיכון של פגיעת בעלי חיים בתשתית (כפי שפורט באשר למערכת אזעקה קווית) אינם קיימים כאשר עושים שימוש במערכת אזעקה אלחוטית. היא ניתנת להתקנה מהירה וקלה יותר. ההימנעות מאילוץ של הכנת תשתית מאפשר לשמור על אסתטיקה ועיצוב פנים בכל עת (גם כאשר מבוצע שיפוץ).

חסרונות מערכת אזעקה אלחוטית

הגלאים במערכת אזעקה אלחוטית ניזונים מסוללה (לעומת גלאים במערכת אזעקה קווית שניזונים ממתח המועבר אליהם באמצעות הכבלים) לכן פעם בשנתיים/שלוש/ארבע שנים (בהתאם לסוג הגלאי) צריך להחליף סוללה בגלאי. זה יוצר טרחה מסוימת וכאשר לא ניתנת תשומת לב ראויה לכך נפגמת יעילות מערכת האזעקה. הגלאי האלחוטי יקר יותר מהגלאי הקווי. מגוון האביזרים האלחוטיים מצומצם יותר בהשוואה למגוון שיש במערכת אזעקה קווית. יש הרבה פחות סוגים של גלאים אלחוטיים, בעיקר גלאים חיצוניים, ויש חשיבות להתאמת הגלאים בהתאם ליצרן. מערכת אלחוטית יודעת “לדבר” רק עם גלאים של אותו יצרן.

מערכות אזעקה היברידיות

מערכת אזעקה היברידית היא מערכת שה”מוח” שלה יודע “לדבר” גם עם גלאים אלחוטיים וגם עם גלאים קוויים.

סיכום

לסיכום, אין עדיפות חד משמעית למערכת אזעקה קווית, אלחוטית או היברידית. לכל מערכת יש יתרונות וחסרונות. מתקין מקצועי יודע למצוא את מערכת האזעקה המתאימה לאופי האתר או המקום שאותו רוצים למגן. לכן חשוב לבחור במתקין מקצועי שניתן לסמוך על אמינותו והידע המקצועי שלו כאשר הוא ממליץ על יתרונות וחסרונות של כל מערכת בהתאם לאופי ההתקנה המתאים למיגון האתר או המקום.

המאמר נכתב על ידי:

לוגו פורטל סקיוריטיפ בטחון, בטיחות, ביטוח

הנהלת פורטל securiTip

טיפים ומאמרים נוספים לרשותך

מה דעתך על המידע?

תמחור מהיר