אודות securiTip

בטיחות

בטיחות הנה התגוננות מפני פגיעות גוף ונפש או נזק לרכוש, תוך שליטה, צמצום והפחתה של סיכונים באתר או בתהליך. קיימים תחומים רבים בהם הבטיחות היא מרכיב מרכזי וחיוני להתגוננות: כגון בטיחות אש, בטיחות גז, בטיחות קרינה בלתי מייננת.

מה דעתך על המידע?

תמחור מהיר