אודות securiTip

אבטחת סייבר (Cyber security)

אבטחת סייבר היא תהליך ההגנה על מחשבים מפני תקיפות סייבר המיועדות לפגוע בתהליכים עסקיים, תפעוליים ומבצעיים של הארגון. בנוסף, הן מיועדות לגנוב מידע, לשבש אותו או לפגוע בו ובזמינותו. אבטחת סייבר עושה שימוש בכלי ניטור לפיקוח על הפעילות במרחב הקיברנטי ולאיתור חלושות ארגוניות, אבטחתיות וקבצים מזיקים תוך התייחסות לסיכוני סייבר לארגון (כגון, סיכונים במיקור חוץ, סיכונים בשימוש במחשוב ענן, סיכונים בהתחברות לרשת הארגונית באמצעות מכשירים פרטיים). היא כוללת בדיקות חדירות של הרשת הארגונית, וביצוע חקירות המיועדות לזהות את מקור התקיפה וייעודה.

מה דעתך על המידע?

תמחור מהיר