אודות securiTip

אבטחה

אבטחה היא ביצוע פעולות והספקת אמצעי ביטחון המיועדים להגן על חיי אדם, נכסים, רכוש, מוניטין ומידע מפני היזק מכוון המבוצע על ידי אדם או ארגון עויין. קיים מגוון של סוגי ושיטות אבטחה הנבדלים זה מזה בייעודם ובאמצעים בהם נעשה שימוש: אבטחה פיזית, אבטחה אלקטרונית, אבטחה חמושה, אבטחה רפואית, אבטחת מידע ואבטחת סייבר.

מה דעתך על המידע?

תמחור מהיר